Logo

Szkolenie: Logistyka dystrybucji – praktyczne warsztaty

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 648,00zł(797,04zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Inne

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • konsultacje indywidualne,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

 • Pracownicy działów handlu, sprzedaży, marketingu
 • Pracownicy działów logistyki
 • Osoby zajmujące się planowaniem i nadzorem dostaw do klientów (tzw. planiści dostaw)
 • Przedstawiciele handlowi współpracujący z firmami
 • Osoby odpowiedzialne za transport i magazynowanie
 • Osoby przyjmujące i realizujące zamówienia klientów
 • Pracownicy zajmujący się dostawami części zamiennych

Do wzięcia udziału w szkoleniu zapraszamy osoby z innych działów, chcące odświeżyć lub pogłębić swoją wiedzę, zapoznać się z nowoczesnymi koncepcjami logistycznymi i podejściem do kształtowania systemu logistyki dystrybucji w przedsiębiorstwie.

Szkolenie prowadzi

Doświadczeni trenerzy, konsultanci, doradcy, praktycy. Od 1997 roku nieprzerwanie prowadzą wysoko oceniane otwarte szkolenia i dedykowane warsztaty dla przedsiębiorstw z zakresu logistyki, logistycznej obsługi klienta i tematyki związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Specjaliści w zakresie logistyki, logistycznych systemów informacji, zarządzania przedsiębiorstwem i łańcuchami dostaw. Posiadają doświadczenie praktyczne związane z analizą funkcjonowania systemów logistycznych. Przedstawiciele kierownictwa - uczestniczyli w pracach nad rozwijaniem systemu jakości ISO 9000:2000. Uczestniczyli w pracach doradczych na rzecz przedsiębiorstw. Pracownicy Katedry Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autorzy licznych publikacji z zakresu logistyki i zarządzania.

Cele i korzyści ze szkolenia

- zaznajomienie się z przykładowymi możliwościami zastosowania arkusza kalkulacyjnego w celu dokonania obliczeń przy podejmowaniu decyzji
- poznanie zasad związanych z kształtowaniem systemów logistyki dystrybucji
- poznanie sposobu identyfikacji i szacowania kosztów logistyki dystrybucji
- poznanie standardów w zakresie nowoczesnych rozwiązań magazynowych i transportowych
- możliwość uczestnictwa w symulacji dostaw (gra) i nabycia umiejętności związanych z weryfikowaniem planowania potrzeb dystrybucji

Tematyka

I. Znaczenie logistyki dystrybucji w przedsiębiorstwie
1. Dystrybucja fizyczna czy logistyka dystrybucji?
2. Czynniki wpływające na kształtowanie i rozwój współczesnych systemów dystrybucji -burza mózgów
3. Zakres logistyki dystrybucji i powiązania z pozostałymi obszarami działalności przedsiębiorstwa: zaopatrzeniem, produkcją, sferą marketingu, sprzedaży i obsługi klienta
4. Elementy systemu logistyki dystrybucji i możliwości ich klasyfikacji
5. Podejścia związane z wykorzystaniem prognozowania w realizacji zadań dystrybucji oraz działań w oparciu o dane rzeczywiste; koncepcja cyklu składania i realizacji dostaw i skracania czasu reakcji w dostawach (Quick Response)

II. Koszty w sferze logistyki dystrybucji
1. Koszty w logistyce dystrybucji: współzależność i konflikty kosztów logistycznych w dystrybucji
2. Rodzaje kosztów w dystrybucji z punktu widzenia przyjmowania i realizacji zamówień oraz dostaw fizycznych
3. Przykładowe możliwości optymalizacji kosztów w logistyce dystrybucji - analiza wybranych przykładów
4. Elementy controllingu w logistyce dystrybucji

III. Symulacja grupowa
1. Przeprowadzenie symulacji
2. Omówienie symulacji

IV. Zarządzanie zapasami w dystrybucji
1. Wpływ procesów dystrybucji na poziom zapasów
2. Koszty zapasów w dystrybucji
3. Wybrane metody wyceny zapasów (FIFO, LIFO, przeciętna cena zapasu)
4. Koncepcje zarządzania zapasami i ich wpływ na dystrybucję
5. Możliwości klasyfikacji zapasów: funkcjonalna klasyfikacja zapasów, klasyfikacja ABC
6. Sterowanie zapasami w warunkach pewności i niepewności:
Rola zapasu bezpieczeństwa w obsłudze klienta
Model EOQ
Model stałego okresu kontroli zapasów
7. Kompleksowe koncepcje i rozwiązania w zarządzaniu zapasami: Planowanie Potrzeb Dystrybucji (DRP)
8. Kształtowanie systemu dostaw dokładnie na czas w dystrybucji

V. Decyzje transportowe w sferze logistyki dystrybucji
1. Podstawowe decyzje transportowe w logistyce dystrybucji
2. Kryteria wyboru gałęzi i/lub formy transportu
3. Kryteria wyboru i oceny przewoźnika
4. Szacowanie i analiza kosztów transportu
5. Konsolidacja dostaw w transporcie
6. Metody optymalizacji trasy przewozu (okna czasowe, koszty)
7. Powiązanie transportu i magazynowania

VI. Zarządzanie sferą magazynową w logistyce dystrybucji
1. Funkcje magazynu w przedsiębiorstwie i nowoczesnych systemach logistycznych
2. Podstawowe decyzje długookresowe dotyczące magazynowania
3. Podstawowe decyzje dotyczące systemu magazynowania:
Forma i funkcje magazynów
Zagospodarowanie powierzchni magazynowej
Korzystanie z okresowych usług obcych
4. Zasady wyznaczania powierzchni magazynowej z punktu racjonalizacji systemu przyjęć i/lub dostaw: uwzględnienie wielkości produkcji/dostaw i czasu spływu wyrobów gotowych przy wyznaczaniu stref magazynowych, uwzględnienie czasu kompletacji i planowanych wysyłek gotowych przy wyznaczaniu stref magazynowych
5. Metody wyznaczania powierzchni składowej dla stałych i wolnych miejsc składowych
6. Metoda wyznaczania optymalnej liczby wejść i wyjść z magazynu
7. Uwzględnienie zasad kompletacji wg JIT w pracach magazynowych:
ľ Sposoby doboru składowania
ľ Sposoby kompletacji produktów przy zachowaniu zasady wizualnej kontroli procesu
8. Identyfikacja podstawowych zbiorów informacji związanej z procesami magazynowymi
9. Mierniki pracy magazynu (analiza wskaźnikowa)

VII. Podsumowanie
Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnej. Obejmuje dyskusję moderowaną, zadania indywidualne oraz zespołowe. W trakcie szkolenia przeprowadzona zostaje z uczestnikami burza mózgów, a także analiza przypadków (case study). Całość uzupełniają: gra symulacyjna, mikrowykłady oraz krótkie filmy instruktażowe.

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.