Logo

Szkolenie: Metodologia Badań Ewaluacyjnych

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 410,00zł(504,00zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Unia Europejska

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe
- serwis kawowy
- lunch
- konsultacje indywidualne
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Dla kogo?

Szkolenie adresowane do Dyrektorów, Dyrektorek oraz kadry placówek przedszkolnych.

Szkolenie prowadzi

Specjalista zajmujący się funduszami europejskimi i projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych zajmuję sie od ponad 13 lat zarówno jako doradca, jak też trener. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji projektów, w tym projektów współfinansowanych ze środków EFS i innych (PHARE, KE, NMF). Ukończyła Studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, w zakresie Modernizacja struktur społeczno gospodarczych w Polsce w warunkach UE. Jest wykładowcą akademickim w zakresie Polityki Spójności UE. Wspierała przygotowanie projektów zarówno dla administracji publicznej, organizacji pozarządowych jak również biznesu. Zainteresowania badawcze i szkoleniowe to zarządzanie projektami w administracji publicznej oraz zarządzanie w administracji przez jakość. Zajmuje się także ewaluacją interwencji publicznej. Autor licznych opracowań i publikacji w tym zakresie.

Metody pracy:

Szkolenie realizowane w oparciu o interaktywny wykład angażujący uczestników. Praca na analizowanych studiach przypadku, zadaniach indywidualnych i grupowych, materiałach dostarczonych przez wykładowcę oraz przykładach, które mogą być proponowane przez uczestników.

Szkolenie ma dostarczyć uczestnikom wiedzę oraz praktyczne informacje dotyczące realizacji badań ewaluacyjnych. Uczestnicy poznają dobre praktyki związane z realizacją ewaluacji. Nabędą umiejętność tworzenia założeń metodologicznych badania dostosowanych do własnych potrzeb.

Tematyka

  1. Ewaluacja w teorii i praktyce
  2. Założenia metodologiczne badania
  3. Kryteria ewaluacyjne
  4. Trafne pytania badawcze
  5. Adekwatny dobór narzędzi ewaluacyjnych do badania
  6. Efektywny Dobór próby
  7. Matryca logiczna - usprawnienie w ewaluacji na etapie budowania koncepcji, wdrażania i monitoringu
  8. Opracowywanie raportów
  9. Dobre praktyki realizacji badań ewaluacyjnych
  10. Wykorzystanie wyników ewaluacji w działaniu i promocji jednostki


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.