Logo

Szkolenie: Metody doskonalenia systemu logistycznej obsługi klienta

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 360,00zł(442,80zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Sprzedaż, marketing

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Pracownicy firm o profilu produkcyjnym, usługowym lub handlowym
Personel działów handlu, sprzedaży, marketingu
Personel działów zaopatrzenia, zakupów, logistyki
Pracownicy sieci handlowych
Przedstawiciele handlowi współpracujący z firmami
Wszyscy zainteresowani obsługą klienta

Szkolenie prowadzi

Piotr Hanus, Krzysztof Niestrój, Marek Kasperek - doświadczeni trenerzy, konsultanci, doradcy, praktycy. Od 1997 roku nieprzerwanie prowadzą wysoko oceniane otwarte szkolenia i dedykowane warsztaty dla przedsiębiorstw z zakresu logistyki, logistycznej obsługi klienta i tematyki związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Specjaliści w zakresie logistyki, logistycznych systemów informacji, zarządzania przedsiębiorstwem i łańcuchami dostaw. Posiadają doświadczenie praktyczne związane z analizą funkcjonowania systemów logistycznych. Przedstawiciele kierownictwa - uczestniczyli w pracach nad rozwijaniem systemu jakości ISO 9000:2000. Uczestniczyli w pracach doradczych na rzecz przedsiębiorstw. Pracownicy Katedry Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autorzy licznych publikacji z zakresu logistyki i zarządzania.

Cele i korzyści ze szkolenia

Przedstawienie założeń logistycznej obsługi klienta. Poznanie metod pomiaru obsługi klienta. Poznanie głównych zasad ustalania standardów obsługi. KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

- zaznajomienie się z przykładowymi możliwościami zastosowania arkusza kalkulacyjnego w celu automatyzacji obliczeń
- zapoznanie się z możliwościami doskonalenia systemu obsługi klienta w przedsiębiorstwie
- poznanie zasad identyfikacji i szacowania kosztów logistycznej obsługi klienta
- poznanie sposobów identyfikacji i przebiegu procesów logistycznej obsługi klienta
- omówienie zasad związanych z wprowadzeniem standardów logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie

Tematyka

1. Co tworzy system logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie i jakie jest jego znaczenie?
2. Możliwości kształtowania systemu logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie; wykorzystanie wybranych technik analizy systemu obsługi
3. Klasyfikacja i szacowanie kosztów logistycznej obsługi klienta
4. Konflikt kosztów logistycznych w obsłudze klienta - identyfikacja konfliktów kosztów na wybranych przykładach
5. Klasyczne podejście do opisu realizacji obsługi klienta w przedsiębiorstwie (w tym - logistycznej obsługi klienta): elementy i fazy logistycznej obsługi klienta - identyfikacja i charakterystyka
6. Współczesne podejście do realizacji zadań i czynności w sferze logistycznej obsługi klienta - aspekty związane z realizacją zamówień i przepływami informacyjnymi
7. Mierniki i standardy logistycznej obsługi klienta
8. Przykłady dotyczące kształtowania kompleksowego systemu obsługi klienta w firmie
Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnej. Obejmuje dyskusję i zadania indywidualne oraz zespołowe, burzę mózgów, przykłady do samodzielnej analizy, mikrowykłady, analizę przypadków z różnych branż.

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.