Logo

Szkolenie: Metody i narzędzia optymalizacji decyzji logistycznych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 648,00zł(797,04zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Logistyka

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • konsultacje indywidualne,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Specjaliści działów zakupów i zaopatrzenia, sprzedaży, dystrybucji, pionów obsługi klientów, analitycy kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie, którzy odpowiadają za gromadzenie informacji oraz optymalizację stanu zapasów, kosztów związanych ze składaniem i realizacją zamówień klientów oraz dostaw, osoby odpowiedzialne za optymalizowanie pracy magazynów (głównie planowania przyjęć i wydań).
Warsztaty przeznaczone są dla osób początkujących oraz średniozaawansowanych w tematyce wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w logistyce, a także do wszystkich, którzy chcą poznawać różne możliwości zastosowania arkusza kalkulacyjnego w logistyce.

Szkolenie prowadzi

Doświadczeni trenerzy, konsultanci, doradcy, praktycy. Od 1997 roku nieprzerwanie prowadzą wysoko oceniane otwarte szkolenia i dedykowane warsztaty dla przedsiębiorstw z zakresu logistyki, logistycznej obsługi klienta i tematyki związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Specjaliści w zakresie logistyki, logistycznych systemów informacji, zarządzania przedsiębiorstwem i łańcuchami dostaw. Posiadają doświadczenie praktyczne związane z analizą funkcjonowania systemów logistycznych. Przedstawiciele kierownictwa - uczestniczyli w pracach nad rozwijaniem systemu jakości ISO 9000:2000. Uczestniczyli w pracach doradczych na rzecz przedsiębiorstw. Pracownicy Katedry Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autorzy licznych publikacji z zakresu logistyki i zarządzania.

Cele i korzyści ze szkolenia

Poznanie różnych obszarów zastosowania arkusza kalkulacyjnego w zakupach i logistyce przedsiębiorstwa. Poznanie możliwości automatyzacji i elastycznego gromadzenia danych i wykonywania obliczeń w celu podejmowania decyzji operacyjnych (codziennych). Omówienie przykładów zastosowania arkusza przy realizacji zadań związanych z optymalizowaniem działalności zakupowo-logistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sfery kosztów (identyfikacja), magazynowania i zapasów.

Tematyka

Moduł 1 Koszty zakupowo-logistyczne na wybranych przykładach
1. Zaprojektowanie arkusza do gromadzenia i szacowania:
a. rodzajów kosztów logistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji zakupowych
b. kosztów logistycznych wg miejsc ich powstawania
2. Szacowanie całkowitego kosztu zakupu i dostaw w systemie logistycznym (z uwzględnieniem współzależności kosztów)
3. Podsumowanie. Możliwości automatyzacji obliczenia kosztów i prezentacji graficznej zasady tworzenia pulpitów dla podejmowania decyzji zakupowych z uwzględnieniem kosztów całkowitych w logistyce

Moduł 2 Zapasy: szacowanie kosztów zapasów (zakupy), prognozowanie
1. Zaprojektowanie arkusza do szacowania kosztów zapasów
2. Wykorzystanie arkusza w kalkulacji wielkości dostaw i ewentualnym wykrywaniu wąskich gardeł
3. Automatyzacja obliczeń w planowaniu dostaw z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, ustalanie przedziału optymalnej partii dostaw
4. Prognozowanie z wykorzystaniem arkusza na wybranych przykładach
5. Podsumowanie. Możliwości prezentacji danych na wykresach i w celach porównywania wybranych wskaźników dla podejmowania decyzji zakupowych

Moduł 3 Magazynowanie
1. Zaprojektowanie arkusza do wykonywania zadań
2. Przykłady zastosowania arkusza w automatyzacji obliczeń dotyczących:
a. Szacowania ilości wejść i wyjść magazynowych
b. Przeliczeń dotyczących czasu manewrowania pojazdów przy dokowaniu i załadunku oraz wyładunku w magazynie (elementy projektowania magazynu)
c. Wybrane przykłady dotyczące przeliczania ilości modułów magazynowych, wykorzystania powierzchni i pojemności magazynu i urządzeń magazynowych oraz czasów związanych z wykonywaniem określonych czynności (manewrowanie, manipulacje)
3. Podsumowanie. Możliwości i zasady tworzenia arkuszy przeliczeniowych kalkulatorów oraz pulpitów dla menadżerów podejmujących decyzje logistyczne, w tym przede wszystkim decyzje zaopatrzeniowe

Moduł 4 Wybrane zagadnienia związane z optymalizacją dostaw w sieciach dostaw analiza kosztów przepływu w sieci dostaw

Moduł 5 Tworzenie i stosowanie pulpitów z wykorzystaniem arkuszy dla menadżerów podejmujących decyzje logistyczne


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.