Logo

Szkolenie: Metody redukcji kosztów zaopatrzenia

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 495,00zł(608,85zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Inne

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Pracownicy działów zakupów i zaopatrzenia
Pracownicy firm produkcyjnych i handlowych
Pracownicy działów przygotowania produkcji
Logistycy
Pracownicy sieci handlowych
Przedstawiciele handlowi
Przedstawiciele/specjaliści ds. planowania operatorzy logistyczni
Pracownicy działów sprzedaży
Kierownicy firm, oddziałów i filii
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby z innych działów, chcące zapoznać się z nowoczesnymi koncepcjami logistycznymi i podejściem do obsługi klienta.

Szkolenie prowadzi

Doświadczeni trenerzy, konsultanci, doradcy, praktycy. Od 1997 roku nieprzerwanie prowadzą wysoko oceniane otwarte szkolenia i dedykowane warsztaty dla przedsiębiorstw z zakresu logistyki, logistycznej obsługi klienta i tematyki związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Specjaliści w zakresie logistyki, logistycznych systemów informacji, zarządzania przedsiębiorstwem i łańcuchami dostaw. Posiadają doświadczenie praktyczne związane z analizą funkcjonowania systemów logistycznych. Przedstawiciele kierownictwa - uczestniczyli w pracach nad rozwijaniem systemu jakości ISO 9000:2000. Uczestniczyli w pracach doradczych na rzecz przedsiębiorstw. Pracownicy Katedry Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autorzy licznych publikacji z zakresu logistyki i zarządzania.

Cele i korzyści ze szkolenia

Przedstawienie warunków oraz metod optymalizacji zamówień zaopatrzeniowych. Prezentacja przykładów i możliwości redukcji kosztów. Zaprezentowanie różnych metod planowania zamówień zaopatrzeniowych. Identyfikowanie kosztów związanych z utrzymaniem zapasów. Poznanie głównych elementów związanych z ryzykiem w zaopatrzeniu.

- poznanie/weryfikacja stosowania zasad logistyki w działalności zaopatrzeniowej
- prezentacja metod szacowania kosztów zaopatrzeniowych i ich ograniczania
- punkty 1., 3. i 4. ilustrowane za pomocą gry symulacyjnej - możliwość bezpośredniej weryfikacji wpływu działań planistycznych na poziom zapasów i kosztów w zaopatrzeniu
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego - możliwość tworzenia i zastosowania podstawowych kalkulatorów do automatyzacji obliczeń

Tematyka

1. Identyfikacja warunków składania i realizacji zamówień zaopatrzeniowych w przedsiębiorstwie na wybranych przykładach
2. Identyfikacja rodzajów zapasów zaopatrzeniowych występujących w przedsiębiorstwie - istota i znaczenie
3. Grupy kosztów utrzymania zapasów zaopatrzeniowych i ich charakterystyka
4. Konflikty kosztów logistycznych w zaopatrzeniu
5. Metody składnia zamówień: metoda stałej wielkości zamówień, metoda optymalnej wielkości zamówień, metoda stałego okresu zamawiania, metoda składnia zamówień przy JiT, metoda kosztu całkowitego w jednostce czasu
6. Realizacja zaopatrzenia w nietypowych warunkach dostaw; metoda pchania zapasów i możliwości jej zastosowania w zaopatrzeniu
7. Główne elementy związane z określaniem ryzyka w zaopatrzeniu
8. Analiza kosztów docelowych i jej zastosowanie w zaopatrzeniu
9. Podsumowanie
Interaktywne warsztaty z wykorzystaniem analizy przypadków, burzy mózgów, dyskusji, samodzielnego rozwiązywania przykładów, arkusza kalkulacyjnego, mikro wykładów.

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.