Logo

Szkolenie: Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Praktyczne aspekty stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 590,00zł(725,70zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Podatki, rachunkowość

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

udział w szkoleniu,
materiały szkoleniowe,
serwis kawowy,
lunch,
konsultacje indywidualne,
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, dyrektorów finansowych, księgowych, pracowników
pionów ekonomiczno-finansowych.

Szkolenie prowadzi

Radca prawny i doradca podatkowy, praktyk prowadzący kancelarię prawną obsługującą wiele spółek prawa handlowego, posiadający praktykę zawodową w EMSLEYS SOLISTORS LEEDS, doświadczony wykładowca Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Fundacji OIC Poland.

Cele i korzyści ze szkolenia

Zdobycie wiedzy na temat zastosowania korzystnych rozwiązań na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Tematyka

1. Kolizja systemów podatkowych różnych państw - przyczyny skutki, istota wielokrotnego opodatkowania i braku opodatkowania w kontekście międzynarodowym, systemy pozwalające na uniknięcie wielokrotnego opodatkowania,

2. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania - umowy modelowe OECD, ONZ, rola oficjalnych Komentarzy do modeli umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, cel umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (ograniczanie podwójnego opodatkowania i unikanie braku opodatkowania), czy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dopuszczają podwójne opodatkowanie?

3. Podstawowe pojęcia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zasady interpretacji umów.

4. Stosunek umów o unikaniu podwójnego opodatkowania do prawa krajowego.

5. Polskie regulacje dotyczące opodatkowania zagranicznych osób prawnych (przepisy, orzecznictwo, interpretacje, ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania zysków przypisywanych zakładowi zagranicznego podatnika).

6. Opodatkowanie zysków z działalności gospodarczej - zasady ogólne:
a) opodatkowanie zysków zakładu zagranicznego przedsiębiorstwa w kontekście optymalizacji podatkowej:
moment powstania zakładu zagranicznego przedsiębiorstwa (stały charakter placówki, fizyczna obecność zagranicznego przedsiębiorstwa,
plac budowy jako zakład zagranicznego przedsiębiorstwa,
leasing, najem, dzierżawa i inne umowy o korzystanie z rzeczy a zakład zagranicznego przedsiębiorstwa,
handel elektroniczny a powstanie zakładu,
czynności pomocnicze i przygotowawcze wykluczające powstanie zakładu zagranicznego przedsiębiorstwa (składowanie, wystawianie towarów, towar do obróbki lub dalszego przerobu, placówka w celu zakupu towarów),
pełnomocnik, prokurent, pracownik, agent, zleceniobiorca, członek organu osoby prawnej a powstanie zakładu zagranicznego przedsiębiorstwa,
spółka zależna jako zakład zagranicznego przedsiębiorstwa,
optymalizacja podatkowa przy zastosowaniu zakładu zagranicznego przedsiębiorstwa.

b) przypisywanie zysków do zakładu zagranicznego przedsiębiorstwa
metody (bezpośrednia i pośrednia), wytyczne OECD, fikcja samodzielności i niezależności zakładu (praktyczne sposoby zastosowania), moment przypisania zysków,
odliczanie kosztów zarządu i kosztów organizacyjnych,
finansowanie zakładu,
zyski z zakupów.

7. Opodatkowanie zysków z nieruchomości.

8. Opodatkowanie zysków z transportu międzynarodowego.

9. Opodatkowanie w przypadku podmiotów powiązanych:
ceny transferowe, metody ustalania cen transferowych, potrącenia celowe, korekta zysków, obowiązki dokumentacyjne, korekta wtórna.

10. Opodatkowanie dochodów pasywnych:
a) opodatkowanie dywidendy,
b) opodatkowanie odsetek,
c) opodatkowanie należności licencyjnych,

11. Opodatkowanie zysków z przeniesienia własności majątku.

12. Opodatkowanie pracy najmnej.

13. Opodatkowanie wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.

14. Pozostałe dochody.

15. Zastosowanie metod unikania podwójnego opodatkowania.

16. Praktyczne zastosowanie klauzuli równego traktowania.


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.