Logo

Szkolenie: Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, staże, praktyki

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 290,00zł(356,70zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Księgowość, kadry, płace

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Adresatami szkolenia są: kadra kierownicza, specjaliści działów personalnych, pracownicy komórek
kadrowych, jak również sami pracodawcy.

Szkolenie prowadzi

Doktor nauk prawnych, znakomity praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie jako wykładowca licznych szkoleń z zakreu prawa, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wykładowca WSPiA w Lublinie

Cele i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu prawa pracy, w tym nawią-
zania i rozwiązania stosunku pracy, praktyk i staży zawodowych. Co istotne, założeniem podstawowym
szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów stosowania prawa w oparciu o aktualne orzecznic-
two sądowe, przede wszystkim Sądu Najwyższego.

Tematyka

1. Prawo pracy dla pracowników samorządowych
2. Podmioty stosunków pracy w samorządzie terytorialnym
3. Rodzaje stosunków pracy pracowników samorządowych
4. Nawiązanie stosunku pracy
5. Czas pracy pracowników samorządowych
6. Zmiana treści stosunku pracy
7. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków
8. Obowiązki pracowników


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.