Logo

Szkolenie: Nowa hipoteka i księgi wieczyste

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 290,00zł(356,70zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Prawo

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- Udział w szkoleniu,
- Materiały szkoleniowe,
- Serwis kawowy,
- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Członkowie zarządu, dyrektorzy spółek, pracownicy działów infrastrukturalnych, działów prawnych, działów windykacji i zabezpieczeń, pośredników nieruchomości, deweloperzy, banki, spółki i osoby zarządzające nieruchomościami.

Cele i korzyści ze szkolenia

Zapoznanie z najnowszymi zmianami i konsekwencjami z nimi wynikającymi z nowej ustawy o księdze wieczystej. Ustawa ta nie jest wyłącznie nowelizacją dotychczasowego aktu prawnego, ale zawiera nowe, nieistniejące dotychczas ujęcie hipoteki i zabezpieczeń z nią związanych.

Tematyka

1. Zasady funkcjonowania ksiąg wieczystych - domniemania wynikające z ich treści, znaczenie i rodzaje wpisów
2. Istota hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności - korzyści dla wierzyciela, obrót wierzytelnością
hipoteczną
3. Nowe ukształtowanie instytucji hipoteki, ujednolicenie hipoteki (likwidacja hipoteki kaucyjnej)
4. Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym
5. Instytucja zastąpienia wierzytelności zabezpieczonej
6. Instytucja administratora hipoteki
7. Sposoby zabezpieczenia kilku wierzytelności
8. Zmniejszenie sumy hipotecznej i zniesienie hipoteki
9. Ocena i skutki wprowadzanych zmian

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.