Logo

Szkolenie: Nowa perspektywa i fundusze unijne na lata 2014-2020

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 599,00zł(736,77zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Unia Europejska

Cena obejmuje

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • lunch,
 • serwis kawowy.

Szkolenie prowadzi

Kinga Paciorek - Funduszami europejskimi i projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych zajmuję sie od ponad 13 lat zarówno jako doradca, jak też trener. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji projektów, w tym projektów współfinansowanych ze środków EFS i innych (PHARE, KE, NMF). Jest wykładowcą akademickim w zakresie Polityki Spójności UE. Wspierała przygotowanie projektów zarówno dla administracji publicznej, organizacji pozarządowych jak również biznesu. Zainteresowania badawcze i szkoleniowe to zarządzanie projektami w administracji publicznej oraz zarządzanie w administracji przez jakość. Zajmuje się także ewaluacją interwencji publicznej. Jest autorką licznych opracowań i publikacji w tym zakresie.

Cele i korzyści ze szkolenia

Zdobycie przez uczestników teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu nowego okresu programowania 2014-2020 (Polityki Spójności, krajowych uwarunkowań nowego okresu programowania, w tym założeń nowych Programów Operacyjnych).
Praktyczne aspekty prezentowanej podczas szkolenia wiedzy powinny pozwolić uczestnikom na:
- samodzielne poruszanie się po nowych dokumentach związanych z funduszami europejskimi;
- pomóc w zrozumieniu celów i zasad pomocy;
- pomóc zrozumieć zasadności wymogów narzucanych przez realizacje założeń polityki spójności i polityk horyzontalnych.

Tematyka

 1. Założenia Polityki Spójności 2014-2020
 2. Polityka Spójności UE - zmiany w bieżącym okresie programowania - porównanie poprzednich perspektyw finansowych
 3. Źródła finansowania Polityki Spójności, w tym nowe narzędzia finansowe
 4. Polityka Spójności w praktyce
 5. Polityki Horyzontalne UE
 6. Zaktualizowana Strategia Lizbońska
 7. Polityka Zatrudnienia UE
 8. System wdrażania Polityki Spójności
 9. Założenia Umowy Partnerstwa
 10. Programy Operacyjne w nowym okresie programowania -zmiany oraz nowe założenia
 11. Zmiany w systemie zarządzania funduszami na szczeblu krajowym i regionalnym oraz nowe zasady finansowania projektów

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.