Logo

Szkolenie: Nowe regulacje w zakresie stosowania i realizacji usług rynku pracy przez publiczne służby zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem pośrednictwa pracy

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 299,00zł(367,77zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Prawo

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest dla realizatorów usługi w zakresie pośrednictwa pracy: pośredników pracy stażystów, pośredników pracy, pośredników pracy I i II stopnia.

Szkolenie prowadzi

Długoletni pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia związany z realizacją usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego. Posiadający również doświadczenie jako wykładowca akademicki w zakresie przygotowania i przedstawienia studentom treści dydaktycznych z tematyki: metodyki poradnictwa zawodowego, pedagogiki pracy, teorii doskonalenia zawodowego, elementów marketingu i promocji oraz profesjonalnego wykonywania zadań na stanowisku pośrednika pracy- warsztat pośrednika pracy.

Cele i korzyści ze szkolenia

Doskonalenie umiejętności w zakresie realizacji usługi pośrednictwa pracy

Tematyka

Katalog aktów prawnych konieczny do prawidłowej obsługi klienta urzędu pracy
Przepisy niezbędne do realizacji zadań wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy - praktyczny przewodnik prawny Ustawa o promocji zatrudnienia ... a KPA
Kodeks postępowania administracyjnego ważnym narzędziem każdego urzędnika
Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego - zastosowanie zmian w pracy pośrednika (zasady ogólne, doręczenia, wezwania, sprecyzowane prawo strony do kopiowania dokumentów zawartych w aktach sprawy, postępowania,
Podstawowe zagadnienia Kodeksu Pracy :
a) stosunek pracy
b) rodzaje umów o pracę, ( praca tymczasowa, telepraca, pożytek publiczny, wolontariat)
c) obowiązki pracodawcy
Świadczenie usług dla osób zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz pracodawców,
Zasady dokumentowania usług rynku pracy
Porównanie i omówienie zmian w standardach i warunkach prowadzenia usług rynku pracy w zakresie pośrednictwa pracy
wnioski w zakresie zgłaszania potrzeby pomocy,
właściwy obieg dokumentów i ich wymiana pomiędzy stanowiskami w aspekcie funkcjonowania Centrum
Aktywizacji Zawodowej
nowe druki w pośrednictwie, zmodyfikowany druk krajowej oferty pracy, karta pracodawcy krajowego, nowe skierowania do pracy, nowe dokumentowanie giełd pracy, targów pracy, nowe skierowania na targi pracy,
zmodyfikowane postępowanie z krajową ofertą pracy
nowe zasady przyjmowania ofert pracy,
utrzymywanie i podejmowanie kontaktów z osobami zarejestrowanymi,
właściwe warunki prowadzenia pośrednictwa pracy takie jak: katalog beneficjentów pośrednictwa pracy, wyposażenie pośrednika pracy, właściwe upowszechnianie pośrednictwa pracy,
właściwa liczba i właściwe zadania pośredników pracy.
Kluczowe definicje związane z przetwarzaniem danych osobowych
praktyczne aspekty zasad przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
kiedy można przetwarzać dane osobowe,
jakich danych osobowych nie wolno przetwarzać,
udostępnianie danych osobowych,
szczególne kategorie danych osobowych.
Marketing i promocja usług oferowanych przez publiczne służby zatrudnienia
Internet jako narzędzie promocji pośrednictwa pracy
Komunikatory, video konferencje
Serwis WWW wizytówką urzędu
Oferta pracy negocjacje, zasady gry handlowej,
Co stanowi o sukcesie pośrednika pracy,
Pośrednik pracy a Handlowiec - etapy sprzedaży usług
Efektywne komunikowanie się z klientem

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.