Logo

Szkolenie: Nowoczesne pośrednictwo pracy

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 360,00zł(442,80zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Inne

Cena obejmuje

 • udział w szkoleniu/ autorskich warsztatach,
 • konsultacje indywidualne,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Cele i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest poszerzenie kompetencji pośredników pracy doradców klienta w PUP. Przedstawienie nowej organizacji świadczenia usług rynku pracy przez powiatowe urzędy pracy w kontekście wymagań rynku pracy oraz zmian ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Tematyka

 • Aktywna polityka PUP na rynku pracy
 • Rola pośrednika pracy - profesjonalnego doradcy klienta w PUP
 • Bilans kompetencji profesjonalnego pośrednika pracy - doradcy klienta
 • Profilowanie czyli segmentacja klientów i usług PUP
 • Profilowanie udzielanej pomocy /świadczonych usług
 • Współpraca doradcy klienta z pracodawcą
 • Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy
 • Współpraca międzystanowiskowa jako czynnik wpływający na jakość i efektywność pracy identyfikacja
  i pokonywanie barier utrudniających współpracę i wymianę informacji
 • Współpraca z innymi instytucjami i partnerami rynku pracy na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.