Logo

Szkolenie: Ocena wiarygodności kontrahenta na podstawie analizy sprawozdania finansowego

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 320,00zł(393,60zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Finanse

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie szczególnie polecane dla wszystkich osób odpowiedzialnych za ocenę wiarygodności
i kwalifikację klientów do dalszej współpracy w bankach, firmach leasingowych, faktoringowych, działach sprzedaży przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Cele i korzyści ze szkolenia

Zrozumienie istoty sprawozdania finansowego (bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdanie z zysku zatrzymanego, noty objaśniające), przedsiębiorstwa, jego związku ze zdarzeniami gospodarczymi i systemem rachunkowości; nabycie podstawowych zdolności analitycznych
w zakresie interpretacji sprawozdania finansowego (analiza pozioma i pionowa oraz wskaźnikowa).

Tematyka

1. Zdarzenia gospodarcze a ich odwzorowanie w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa.

2. Systemy rachunkowości przedsiębiorstwa: rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa - idee i metody systemów rachunkowości.

3. Budowa sprawozdania finansowego.
Bilans
Rachunek zysków i strat
Rachunek przepływów finansowych
Sprawozdanie z zysku zatrzymanego
Informacja dodatkowa

4. Podstawowa metoda analizy sprawozdań finansowych - analiza pozioma i pionowa.

5. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych jako narzędzie oceny kondycji finansowej jednostki (ocena płynności, rentowności, zadłużenia, efektywności wykorzystania zasobów, pozycji rynkowej).

6. Ograniczenia analiz finansowych czyli czego nie ma w sprawozdaniach finansowych.


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.