Logo

Szkolenie: Ochrona danych osobowych

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 380,00zł(467,40zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Prawo

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwa, urzędy oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach swojej działalności
oraz podmioty, które prowadzą zbiory danych osobowych pracowników (akta pracownicze, zbiory
kadrowe itp.).

Szkolenie prowadzi

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: archiwistyka; adiunkt w Zakładzie Archiwistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wykładowca przedmiotów: Biurokratyczne i niebiurokratyczne metody i techniki zarządzania; Historia ustroju administracji XIX i XX wieku; Dzieje kancelarii XIX i XX wieku; Kancelaria współczesna; Zarządzanie informacją i dokumentacją współczesną; Podstawy organizacji i zarządzania; Paleografia i neografia cyrylicka; Metodyka pracy archiwum zakładowego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Cele i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie z wypracowanymi na poziomie europejskim standardami ochrony
prawnej. Uczestnicy poznają również rozwiązania prawne dotyczące ochrony danych osobowych przyjęte w Polsce i nabiorą praktycznych umiejętności wypełniania obowiązków nałożonych tym prawem.

Tematyka

1. WSTĘP

2. USTAWA I AKTY WYKONAWCZE

3. DEFINICJE POJĘĆ PODSTAWOWYCH
Definicja zbioru danych osobowych
Kto, jakie zbiory i kiedy musi rejestrować zbiory danych osobowych
Zwolnienia z rejestracji

4. BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA DANYCH
Główne zadania Generalnego Inspektora Danych Osobowych
Inspektorzy Biura, prawa i obowiązki
Obowiązki kierownika kontrolowanej jednostki

5. OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH
Polityka Bezpieczeństwa
Instrukcja przetwarzania danych osobowych
Poziomy bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
Środki Bezpieczeństwa na poszczególnych poziomach
Kontrola GIODO - obowiązki kierownika kontrolowanej jednostki
Konsekwencje nie przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych

6. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ogólne zasady udostępniania danych osobowych
Szczególne przepisy o udostępnianiu danych osobowych

7. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE
zgoda na przetwarzanie danych osobowych
prawo do informacji i kontroli
prawo do korekty i wstrzymania przetwarzania danych
prawo do wniesienia sprzeciwu

8. OMÓWIENIE FORMULARZY I ZAŁĄCZNIKÓW
Omówienie formularza zgłoszenia do rejestracji
Wniosek o udostępnienie danych osobowych
Dokumenty Inspektora Ochrony Danych osobowych

9. Najnowsze zmiany


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.