Logo

Szkolenie: Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

Dostępne terminy i lokalizacje

 • Miejsce: Lublin

  Data: 8 Sie 2018/Śr

  Zapisy: Formularz zgłoszeniowy

  Elektroniczny zapis aktywny do: 1 Sie 2018/Śr

  Zakw. wliczone w cenę: Nie

 • Miejsce: Lublin

  Data: 18 Pa 2018/Cz

  Zapisy: Formularz zgłoszeniowy

  Elektroniczny zapis aktywny do: 11 Pa 2018/Cz

  Zakw. wliczone w cenę: Nie

 • Miejsce: Lublin

  Data: 19 Gru 2018/Śr

  Zapisy: Formularz zgłoszeniowy

  Elektroniczny zapis aktywny do: 12 Gru 2018/Śr

  Zakw. wliczone w cenę: Nie

Cena: 450,00zł(553,50zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Prawo

Cena obejmuje

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • obiad,
 • konsultacje indywidualne,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,

Dla kogo?

Urzędnicy odpowiedzialni za przygotowywanie inwestycji, podmioty prywatne zajmujące się działalnością inwestycyjną (przedstawiciele firm deweloperskich, spółdzielni mieszkaniowych, pełnomocnicy inwestorów, ale i osoby fizyczne zainteresowane rozpoczęciem budowy np. domu jednorodzinnego), wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Szkolenie prowadzi

Agnieszka Masłowska prawnik, radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku prawo. Specjalista z zakresu ochrony środowiska, prawa gospodarczego i postępowania administracyjnego, posiadająca wieloletnie doświadczenie związane z obsługą prawną w administracji publicznej. Pracownik administracji publicznej wydziału kształtowania środowisk. Wysoko oceniany trener licznych szkoleń z zakresu ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa gospodarczego oraz postępowania administracyjnego.

Cele ze szkolenia

Zapoznanie uczestników szkolenia z aktualnie obowiązującymi i planowanymi rozwiązaniami prawnymi regulującymi proces inwestycyjno-budowlany od strony zagadnień związanych z ochroną środowiska. Na szkoleniu zostanie omówione uzyskiwanie decyzji administracyjnych, które trzeba pozyskać jeszcze przed decyzjami ULICP/WZ czy pozwoleniem na budowę.

Korzyści ze szkolenia

Poznanie problematyki ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym- na co trzeba uważać, decydując się na planowanie inwestycji (część decyzji administracyjnych jest związana z ponoszeniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, część inwestorów nie ma świadomości, jakie decyzje z zakresu sektorowego prawa ochrony środowiska jest obowiązana pozyskać). Szkolenie daje przekrojowy obraz różnych uregulowań prawnych dotyczących podejmowania działań inwestycyjnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska.

Tematyka

 1. Moduł pierwszy: wprowadzenie
 1. Pojęcia podstawowe,
 2. Zasady ogólne prawa ochrony środowiska, w tym zasada ograniczonego korzystania z terenu w trakcie planowania/prowadzenia działań inwestycyjnych
 1. Moduł drugi: przepisy sektorowego prawa ochrony środowiska wpływające na planowanie/prowadzenie działalności inwestycyjnej:
 1. Procedura ocen oddziaływania na środowisko
 1. Przedsięwzięcia wymagające oceny
 2. Procedura w sprawie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
 3. Procedura w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
 4. Rola raportu
 5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 6. ocena oddziaływania na obszar NATURA2000
 1. Zasady wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, z naciskiem na usuwanie zieleni pod działalność inwestycyjną. Wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie zieleni bez zezwolenia. Omówienie planowanej nowelizacji przepisów
 2. Problematyka uregulowań ustawy Prawo wodne istotnych w toku prowadzenia działalności inwestycyjnej:
 1. ograniczenia w zabudowie
 2. Procedura uzyskiwania pozwoleń wodno prawnych
 1. Problemy związane z prawem geologicznym-zarys tematu
 2. Problematyka odpadów przy działalności inwestycyjnej-zarys tematu

Procedura uzyskiwania pozwoleń emisyjnych


Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.