Logo

Szkolenie: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 420,00zł(516,60zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Finanse

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • konsultacje indywidualne,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie prowadzi

Trener/audytor wewnętrzny - jeden z pierwszych audytorów wewnętrznych w Polsce posiadający zaświadczenie Ministerstwa Finansów. Audytor z 16-letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu kontroli finansowych, w tym od 1995 r. w Urzędzie Miasta Lublin. Zakwalifikowany do grona 30 osób w Polsce przygotowywanych przez Ministerstwo Finansów do wykonywania szkoleń jako Trener audytu. Członek międzynarodowego Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Posiada uprawnienia i doświadczenie w przeprowadzaniu audytów zewnętrznych projektów dofinansowywanych ze środków europejskich. Wykładowca przedmiotów kontroli i audytu wewnętrznego na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz wykładowca na szkoleniach organizowanych przez różne instytucje szkoleniowe.

Cele i korzyści ze szkolenia

 • Usystematyzowanie wiedzy na temat odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Uzyskanie wiedzy o orzecznictwie
 • Poznanie podstawowych informacji o postępowaniu w razie stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz możliwych sposobów obrony przed nałożeniem kary za takie naruszenie.

Tematyka

 1. Podstawy prawne odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 2. Podstawowe zasady finansów publicznych i budżetu
 3. Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 4. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 5. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ich wymiar
 6. Organy właściwe do wypełniania funkcji oskarżyciela
 7. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 8. Organy orzekające
 9. Zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 10. Prawa i obowiązki obwinionego o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 11. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych
 12. Postępowanie przed komisją orzekającą
 13. Postępowanie odwoławcze
 14. Wykonywanie prawomocnych orzeczeń
 15. Przedawnienie i zatarcie skazania
 16. Przegląd orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych - studium przypadków

* program opracowany jest przez trenera i jest chroniony prawami autorskimi.


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.