Logo

Szkolenie: Organizator rodzinnej pieczy zastępczej

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 335,00zł(412,05zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Inne

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- certyfikat ukończenia szkolenia,
- serwis kawowy,
- konsultacje indywidualne
- bufet konferencyjny

Szkolenie prowadzi

Trener, absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. K.E.N. w Krakowie na kierunku pedagogika specjalna. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem m.in.: kurator rodzinny, pedagog, były kierownik Ośrodka Pomocy Rodzinie dla ofiar przemocy przy Konwencie OO. Bonifratrów w Konarach oraz specjalista pracy socjalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzienie w Powiecie Warszawskim Zachodnim. Autorka programu pt.: Wsparcie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej wobec dzieci własnych i w opiece zastępczej - uruchomienie działalności specjalistycznej poradni rodzinnej oraz Mediacje rodzinne jako sekcja specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Cele i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie się z zasadami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem nowej instytucji, jaką jest organizator oraz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, a także rodzin pomocowych. Zostaną omówione nowe zasady funkcjonowania rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, jak również instytucjonalnej pieczy zastępczej. Ponadto zostaną przedstawione zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Tematyka

1. Wprowadzenie w problematykę pieczy zastępczej
- definicja systemu pieczy zastępczej
2. Przepisy prawne regulujące organizowanie rodzinnej pieczy zastępczej -
3. Preambuła do ustawy
4. Przepisy ogólne ustawy
5. Warunki stosowania ustawy
- podmiotowość dziecka i rodziny
- prawa dziecka
6. Zadania gminy, powiatu, województwa w nowym systemie pieczy zastępczej
7. Piecza zastępcza
- rola pieczy zastępczej
- formy pieczy zastępczej
- zasady umieszczania dziecka w pieczy zastępczej
8. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej i jego zadania
9. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
- zadania koordynatora
- wymagania stawiane koordynatorowi
10. Rodzinna piecza zastępcza
- rodzaje rodzin zastępczych
- rodzinny dom dziecka
- podstawowe zasady funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej ( nabór kandydatów, szkolenia, obowiązki, prawa, wynagrodzenie, rozwiązanie rodziny zastępczej)
11. Instytucjonalna piecza zastępcza
- placówka opiekuńczo- wychowawcza typu rodzinnego
12. Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe
13. Pokaz filmu Dzieci mojego serca

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.