Logo

Szkolenie: Podatek CIT – najnowsze zmiany oraz przegląd aktualnego orzecznictwa i interpretacji podatkowych

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 280,00zł(344,40zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Podatki, rachunkowość

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla głównych księgowych, jak również innych osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi w firmie.

Szkolenie prowadzi

Radca prawny i doradca podatkowy, praktyk prowadzący kancelarię prawną obsługującą wiele spółek prawa handlowego, posiadający praktykę zawodową w EMSLEYS SOLISTORS LEEDS, doświadczony wykładowca Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Cele i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie osobom zajmującym się rozliczeniem podatku dochodowego od
osób prawnych tych zagadnień, które powodują najwięcej problemów w praktyce, a jednocześnie niosą ze sobą najwięcej zagrożeń. Omówione zostaną kwestie dotyczące przychodów, kosztów (w tym w walutach obcych), odliczeń podatkowych, różnic kursowych oraz projektowanych zmian.

Tematyka

1. Zakres przedmiotowy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
2. Rok podatkowy możliwości optymalizacji podatkowej
3. Podmioty powiązane, grupy kapitałowe obowiązki dokumentacyjne
4. Rozliczanie różnic kursowych
5. Opodatkowanie dywidend i innych udziałów w zyskach osób prawnych
6. Opodatkowanie świadczeń nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych
7. Wybrane zagadnienia przychodów i kosztów w kontekście optymalizacji podatkowej
8. Skutki podatkowe przekształceń kapitałowych i obrotu kapitałowego
9. Problematyka amortyzacji przegląd najnowszego orzecznictwa i interpretacji
10. Zwolnienia przedmiotowe
11. Przegląd wybranego orzecznictwa sądów administracyjnych i interpretacji MF.


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.