Logo

Szkolenie: Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 422,76zł(520,00zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Podatki, rachunkowość

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Zgłoszenia przesłane do końca 2015 roku uzyskają rabat 10%

Doradco Podatkowy, uczestnicząc w naszym szkoleniu zdobywasz16 punktówdo oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia oraz w przypadku kursów -

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE NABYTE UMIEJĘTNOŚCI

Cena obejmuje

 • Udział w szkoleniu,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Serwis kawowy wraz z obiadem
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do doradców podatkowych, skarbników/skarbniczek, kierowników jednostek, sekretarzy, dyrektorów finansowych, księgowych, pracownikówpionów ekonomiczno-finansowych i inwestycyjnych oraz pracowników księgowości zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Szkolenie prowadzi

Radca prawny i doradca podatkowy z wieloletnią praktyką zawodową. Po złożeniu egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną ds. Doradztwa Podatkowego odbył staż w Kancelarii Emsleys Solicitors w Leeds w Wielkiej Brytanii. Absolwent UMCS w Lublinie i Uniwersytetu w Wiedniu. Jest autorem publikacji z zakresu prawa podatkowego. W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej reprezentował podatników w dziesiątkach postępowań podatkowych i kontrolnych, a także w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Opracował wiele opinii i ekspertyz prawnopodatkowych. Świadczy pomoc prawną również dla podmiotów prawa publicznego tj. jednostek samorządu terytorialnego, zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych w zakresie prawa finansowego.

Cele i korzyści ze szkolenia

Zdobycie wiedzy na temat zastosowania przepisów dotyczących podatku VAT w działalności podmiotów publicznych w szczególności jednostek samorządu terytorialnego.

Tematyka

1. Zakres podmiotowy podatku VAT - Kto jest podatnikiem podatku VAT?:

 • Jednostka samorządu terytorialnego jako podatnik VAT.
 • Samorządowe zakłady budżetowe i gminne jednostki budżetowe - zmiany
 • Samorządowe osoby prawne jako podatnicy tego podatku.
 • Rozliczenia podatku VAT w JST.

2. Zakres przedmiotowy podatku VAT - czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT:

 • Kwalifikacja transakcji gospodarczych z punktu widzenia podatku VAT - omówienie najważniejszych problemów np.; aport, użytkowanie wieczyste, służebności, licencje, kary umowne i odszkodowania, opłaty administracyjne, ryczałty etc.
 • Nieodpłatne świadczenia darowizna, a sponsoring rozróżnienie na potrzeby podatku VAT, czy nagrody w konkursach organizowanych przez miasto/gminę podlegają opodatkowaniu VAT.

3. Zasady odliczania podatku VAT :

 • Zakres prawa do odliczenia i termin do odliczenia podatku.
 • Projekty unijne - finansowanie zakupu z dotacji a odliczenie podatku VAT.
 • Częściowe odliczenie podatku współczynnik proporcji.

4. NOWOŚĆ -Zmiany 2016 r. -Prewspółczynnik - dodatkowy współczynnik ograniczający odliczenie podatku naliczonego, czyli zasady ustalania i stosowania tzw. prewspółczynnika.

 • Jak obliczać prewspółczynnik czy podatnik może samodzielnie ustalić wysokość współczynnika?
 • Czy prewspółczynnik zwalnia podatnika z obowiązku obliczania proporcji?
 • Zasady wyjątkowe dla Jednostyek samorzadu terytorialnego - szczegółowe sposoby obliczania preproporcji omówienie rozporządzenia dla JST
 • Korekta roczna dokonywana w związku z obowiązkiem stosowania preproporcji i proporcji.

5.Bieżące orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach VAT oraz najnowsze interpretacje Ministerstwa Finansów.

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.