Logo

Szkolenie: Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych, jednostkach kultury - aktualne problemy i zmiany

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 390,00zł(390,00zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Podatki, rachunkowość

Cena obejmuje

  • Udział w kursie,
  • Materiały szkoleniowe,
  • Serwis kawowy,
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Dla kogo?

- pracowników działów księgowych

- jednostek samorządu

- jednostki budżetowe

- jednostki Kultury

Szkolenie prowadzi

Ekonomista, wieloletni pracownik kontroli podatkowej Urzędu Skarbowego, wysoko oceniany trener licznych szkoleń z zakresu podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Cele i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowelizacją ustawy VAT, zmianami przepisów oraz omówione zostaną zagadnienia z zakresu VAT, które obecnie budzą największe kontrowersje.

Tematyka

1.Wyjaśnienie przyczyn i zasad projektowanych zmian:

- nowe regulacje wspólnotowe i ich wpływ na przepisy krajowe,

- dostosowanie przepisów krajowych do orzecznictwa sądów krajowych oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości,

- zmiany o charakterze wyjaśniającym i doprecyzowującym, mające na celu uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem.

2. Podatnik VAT :

- podatnicy zwolnieni z opodatkowania - zwolnienie podmiotowe, rezygnacja ze zwolnienia

- przedstawiciel podatkowy

- moment rejestracji podatnika VAT i potwierdzenie zarejestrowania

- pojęcie działalności gospodarczej w kontekście orzecznictwa sądów

3. Nowe zasady dotyczące ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego (zgodność przyjętych rozwiązań z przepisami dyrektywy 112/2006/WE):

- nowa ogólna zasada ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego,

- wyjątki od zasady ogólnej w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego,

- otrzymanie zaliczki, zadatku, przedpłaty, raty a moment powstania obowiązku podatkowego,

- moment powstania obowiązku podatkowego a wydanie towaru / wykonanie usługi,

- moment powstania obowiązku podatkowego a wystawienie faktury,

- obowiązek podatkowy w przypadku świadczeń o charakterze okresowym i ciągłym,

- obowiązek podatkowy w przypadku częściowego wykonania usługi,

- szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych, dostaw książek, gazet, czasopism i ich druku,

- obowiązek podatkowy w przypadku WDT i WNT,

- obowiązek podatkowy w przypadku importu i eksportu usług,

- obowiązek podatkowy w przypadku eksportu towarów.

- przepisy przejściowe na przełomie roku

4. Podstawa opodatkowania ( doprecyzowanie zasad ustalania podstawy opodatkowania w kontekście pełnej implementacji przepisów Dyrektywy 112/2006/WE):

- nowa definicja podstawy opodatkowania, pojęcie zapłaty,

- podstawa opodatkowania dla dotacji,

- podstawa opodatkowania w przypadku zapłaty naturze,

- podstawa opodatkowania w przypadku świadczeń nieodpłatnych,

- zasady obniżania podstawy opodatkowania - rozliczanie faktur korygujących

  • przeliczanie kwot w walucie obcej - stosowanie odpowiedniego kursu waluty

5. Świadczenia nieodpłatne m.inn. doprecyzowanie przepisów uznających niektóre nieodpłatne przekazania towarów za czynności podlegające opodatkowaniu (modyfikacja art. 7 ust. 2):

- nieodpłatna dostawa towarów a nieodpłatne świadczenie usług,

- nieodpłatna dostawa towarów wyprodukowanych, wytworzonych, wydobytych - z uwzględnieniem ich części składowych,

- nowe regulacje w zakresie przekazywania prezentów o małej wartości, drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych oraz próbek.

6. Zmiany dotyczące fakturowania:

a) nowe rozbudowane regulacje dotyczące fakturowania w ustawie o VAT (przeniesienie przepisów dot. fakturowania do ustawy VAT jako konieczność pełnej implementacji nowych przepisów Dyrektywy 112/2006/WE,)

b) definicja ustawowa faktury oraz faktury elektronicznej,

c) dane które zawiera faktura według znowelizowanych przepisów,

d) korekty faktur in plus i in minus,

e) nowe zasady terminowego wystawiania FV (art. 106i)

f) faktury uproszczone (nowe zasady wystawiania faktur do wartości 450 zł lub 100 euro - zmniejszenie rygorów formalnych, zakres koniecznych danych, uproszczenie zasad wystawiania drobnych faktur VAT),

g) faktury elektroniczne nowe regulacje,

h) rewolucyjne odejście prawodawcy od faktur wewnętrznych oraz not korygujących.

7. Odliczanie podatku naliczonego po zmianach:

- prawo do odliczenia podatku naliczonego według znowelizowanych przepisów (dokumenty uprawniające do odliczenia podatku VAT)

- moment powstania prawa do odliczenia a moment powstania obowiązku podatkowego,

- moment powstania prawa do odliczenia a data otrzymania faktury,

- moment powstania prawa do odliczenia w przypadku zapłaty zaliczki,

- ograniczenia w prawie do odliczenia podatku naliczonego po zmianach,

- odliczenie VAT od zakupu samochodów osobowych oraz paliwa do nich, samochody ciężarowe i paliwo, samochody z kratką

- odliczanie częściowe, odliczanie według struktury sprzedaży - modyfikacja przepisów (zasady ustalania struktury sprzedaży, transakcji pomocnicze w miejsce czynności wykonywanych sporadycznie)

8. Rozliczanie transakcji trans granicznych:

- Import towarów: nowa definicja, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, przepisy regulujące miejsce opodatkowania w imporcie towarów z uwagi na zastosowania określonych procedur celnych przywozowych, rozliczenie VAT w deklaracji

  • Transakcje wewnątrzwspólnotowe WDT/WNT: definicje, obowiązek podatkowy w tym rozliczanie zaliczek, przypadki niewystępowania z uwagi na przemieszczenie towarów, podstawa opodatkowania, wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne, poszerzenie warunków uprawniających do zastosowania stawki 0% przy WDT

- transakcje wewnątrzwspólnotowe WDT/WNT: definicje, obowiązek podatkowy w tym rozliczanie zaliczek, przypadki niewystępowania z uwagi na przemieszczenie towarów, podstawa opodatkowania, wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne, poszerzenie warunków uprawniających do zastosowania stawki 0% przy WDT

- miejsce świadczenia usług - modyfikacje, zmiany w zakresie wynajmu

- import usług - modyfikacja i doprecyzowanie przepisów, obowiązek podatkowy i dokumentowanie po zmianach

9. Zmiany art. 43 dotyczące zwolnień przedmiotowych m.inn:

- zmiana w zakresie dostawy towarów używanych

- definicja terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę w kontekście zwolnień dostaw nieruchomości

10. Pozostałe zmiany:

- zmiany w rozliczaniu marży - definicja marży, utrata prawa do rozliczania metodą marży,

- zmiany stawek VAT (zmiany załączników do ustawy),

- nowa definicja terenów budowlanych,

- nowe zasady zwolnień przy dostawie towarów używanych,

- inne zmiany w zakresie zwolnień podmiotowych i przedmiotowych.

11. Omówienie pytań uczestników szkolenia.


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.