Logo

Szkolenie: Pomiar logistycznej efektywności procesów i systemów

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 495,00zł(608,85zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Logistyka

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

udział w szkoleniu,
materiały szkoleniowe,
serwis kawowy,
lunch,
konsultacje indywidualne,
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie prowadzi

Doświadczeni trenerzy, konsultanci, doradcy, praktycy. Od 1997 roku nieprzerwanie prowadzą wysoko oceniane otwarte szkolenia i dedykowane warsztaty dla przedsiębiorstw z zakresu logistyki, logistycznej obsługi klienta i tematyki związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Specjaliści w zakresie logistyki, logistycznych systemów informacji, zarządzania przedsiębiorstwem i łańcuchami dostaw. Posiadają doświadczenie praktyczne związane z analizą funkcjonowania systemów logistycznych. Przedstawiciele kierownictwa - uczestniczyli w pracach nad rozwijaniem systemu jakości ISO 9000:2000. Uczestniczyli w pracach doradczych na rzecz przedsiębiorstw. Pracownicy Katedry Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autorzy licznych publikacji z zakresu logistyki i zarządzania.

Cele i korzyści ze szkolenia

1. Omówienie głównych aspektów związanych z pomiarem efektywności systemów i procesów logistycznych

2. Przedstawienie klasyfikacji kosztów logistycznych i jej zastosowania w przedsiębiorstwie

3. Omówienie mierników i standardów logistycznych oraz podstawowych zasad związanych z ich doborem

4. Zapoznanie z wybranymi metodami porównywania efektywności systemów logistycznych

Forma prowadzenia zajęć

Interaktywne warsztaty z wykorzystaniem burzy mózgów, mikrowykładów, rozwiązywaniem przykładów-zadań, dyskusją indywidualną i grupową, analizą przypadków.

Tematyka

1. Elementy wpływające na efektywność systemu logistycznego przedsiębiorstwa i przebieg procesów logistycznych

a. Funkcje logistyczne i ich rozproszenie w systemie i procesach logistycznych

b. Organizacja działań logistycznych w przedsiębiorstwie

c. Sposoby szacowania kosztów logistycznych

d. System wymiany informacji

e. Wiedza logistyczna

2. Audyt logistyczny jako narzędzie diagnozy systemu logistycznego

a. Procedura audytu

b. Elementy audytu

c. Etapy audytu

3. Koszty logistyczne

a. Klasyfikacja kosztów logistycznych

b. Specyfika i sposób identyfikacji kosztów logistycznych (z uwzględnieniem konfliktu kosztów logistycznych)

c. Activity Based Costing w logistyce na wybranych przykładach

4. Główne grupy mierników logistycznych ich klasyfikacja i interpretacja pod kątem efektywności w logistyce

a. Elementy obsługi logistycznej i poziom obsługi logistycznej

b. Koszty obsługi logistycznej

c. Grupy mierników obsługi logistycznej

d. Zasady wyznaczania standardów logistycznej obsługi klientów

5.Podsumowanie


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.