Logo

Szkolenie: Poradnictwo zawodowe w praktyce – warsztaty pracy doradcy zawodowego. Współpraca w ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 499,00zł(613,77zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Umiejętności osobiste

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest dla realizatorów usługi w zakresie poradnictwa zawodowego: doradców zawodowych stażystów, doradców zawodowych, doradców zawodowych I i II stopnia

Szkolenie prowadzi

eloletni pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia związany z realizacją usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego. Doświadczony wykładowca akademicki w zakresie przygotowania i przedstawienia studentom treści dydaktycznych z tematyki: metodyki poradnictwa zawodowego, pedagogiki pracy, teorii doskonalenia zawodowego, elementów marketingu i promocji oraz profesjonalnego wykonywania zadań na stanowisku pośrednika pracy- warsztat pośrednika pracy. Wysoko oceniany trener licznych szkoleń.

Cele i korzyści ze szkolenia

alenie umiejętności w zakresie realizacji usług poradnictwa zawodowego

Tematyka

1.Wprowadzenie do poradnictwa zawodowego realizowanego przez doradcę zawodowego w aspekcie obowiązujących i znowelizowanych standardów ,
- pomoc świadczona pracodawcom przez doradców zawodowych,
- właściwe zadania doradcy zawodowego,
- poradnictwo zawodowe metodyka,
-poradnictwo zawodowe w Centrum Aktywności Zawodowej,
- Kontrole - dobre praktyki

2.Procedury i dokumentacja w poradnictwie zawodowym
- porada indywidualna
- grupowa informacja zawodowa
- indywidualna informacja zawodowa
- porada grupowa

3. Omówienie zmian i porównanie standardów w zakresie realizacji usług poradnictwa zawodowego realizowanego przez doradcę zawodowego
- zasoby informacji zawodowych,
- przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,
- wydawanie skierowań,
- odbiorcy usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,
- poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa na odległość,
- banki programów zajęć grupowych,
- poradnictwo indywidualne dla pracodawców

4. Organizowanie grupowych form pracy z klientem w procesie doradczym
- Zasady pracy z grupą:
- dynamika grupy,
- potencjał grupy,
- zjawiska i procesy zachodzące w grupie,
- etapy rozwoju grupy,
- metody poradnictwa grupowego,
- informacja zwrotna
- instrumenty rynku pracy a praca grupowa z klientem

5. Indywidualne Plany Działania w pracy doradcy zawodowego
- cele IPD,
- diagnoza własnych zasobów, celów zawodowych,
- procedura przygotowywania IPD,
- struktura IPD.
- elementy IPD,
- dla kogo IPD

6. Praktyczne wykorzystanie zawodoznawstwa w pracy doradcy zawodowego
- cele zawodoznawstwa
- podstawowe pojęcia,
- analiza zawodu, struktura
- zasady posługiwania się klasyfikacją zawodów i specjalności


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.