Logo

Szkolenie: Praktyczne aspekty odpowiedzialności członków zarządów spółek kapitałowych na przykładach problemów pojawiających się w praktyce

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 320,00zł(393,60zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Prawo

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Tematyka

1. Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu
zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej
odpowiedzialność względem spółki za działania na szkodę spółki
odpowiedzialność względem wierzycieli spółki z o.o. (przesłanki odpowiedzialności, bezskutecz-
ność egzekucji, niezgłoszenie wniosku o upadłość, brak szkody po stronie wierzyciela, przedawnie-
nie odpowiedzialności)
inne rodzaje odpowiedzialności cywilnoprawnej na gruncie kodeksu spółek handlowych
praktyczne metody redukcji ryzyka prawnego

2. Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu (za zaległości podatkowe i składki ZUS)
zasady odpowiedzialności podatkowej
przesłanki odpowiedzialności podatkowej członków zarządu
przesłanki wyłączające odpowiedzialność członków zarządu
praktyczne metody redukcji ryzyka prawnego

3. Odpowiedzialność karna i karnos-karbowa członków zarządu
podstawy i zasady odpowiedzialności karnej i karno-skarbowej członków zarządu
regulacje karno-skarbowe wybrane typy czynów zabronionych
regulacje karne przestępstwa menedżerskie, wybrane typy czynów zabronionych (z kodeksu kar-
nego, kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości)
praktyczne metody redukcji ryzyka prawnego odpowiedzialności karnej i karno-skarbowej (czynny
żal, korekta deklaracji podatkowej i in.)


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.