Logo

Szkolenie: Praktyczne warsztaty z analizy ekonomiczno-finansowej i oceny przedsięwzięć inwestycyjnych

Dostępne terminy i lokalizacje

  • Miejsce: Lublin

    Data: 5 Cze 2018/Wt - 6 Cze 2018/Śr

    Zapisy: Formularz zgłoszeniowy

    Elektroniczny zapis aktywny do: 29 Maj 2018/Wt

    Zakw. wliczone w cenę: Nie

Cena: 710,00zł(873,30zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Finanse

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu/ autorskich warsztatach,
- konsultacje indywidualne,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch
- zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Kadra zarządzająca, dyrektorzy finansowi, pracownicy różnych szczebli, których decyzje mają wpływ
na kondycję finansową firmy, zajmujący się problematyką inwestycji.

Szkolenie prowadzi

Andrzej Rutkowski - pracownik naukowy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, specjalista z zakresu zarządzania finansami, rachunkowości zarządczej, analiz finansowych i planowania finansowego.

Aleksander Kusak - pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista z zarządzania finansami, wieloletni wykładowca wysoko oceniany przez słuchaczy szkoleń.

Tematyka

1. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie:
- wstępna analiza bilansu,
- wstępna analiza rachunku zysków,
- wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych.
2. Ocena płynności finansowej:
- statyczne miary płynności,
- analiza kapitału obrotowego,
- ocena poziomu przepływów pieniężnych,
- czynnikowa analiza przepływów pieniężnych.
3. Ocena gospodarki zasobami:
- rotacja aktywów,
- produktywność zasobów,
- wydajność pracy.
4. Ocena zadłużenia:
- ocena poziomu zadłużenia i ryzyka jego obsługi,
- analiza struktury kapitału,
- pojemność zadłużeniowa.
5. Ocena zyskowności:
- analiza zyskowności sprzedaży,
- analiza zyskowności aktywów,
- analiza zyskowności kapitału własnego.
6. Kompleksowa ocena działalności przedsiębiorstwa:
- analiza piramidalna,
- ocena zagrożenia bankructwem.
7. Ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych:
- wartość pieniądza w czasie,
- koszt kapitału,
- kryteria decyzyjne w ocenie inwestycji.

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.