Logo

Szkolenie: Praktyczne warsztaty z analizy ekonomiczno-finansowej i oceny przedsięwzięć inwestycyjnych

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 710,00zł(873,30zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Finanse

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu/ autorskich warsztatach,
- konsultacje indywidualne,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch
- zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Kadra zarządzająca, dyrektorzy finansowi, pracownicy różnych szczebli, których decyzje mają wpływ
na kondycję finansową firmy, zajmujący się problematyką inwestycji.

Szkolenie prowadzi

Pracownik naukowy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, specjalista z zakresu zarządzania finansami, rachunkowości zarządczej, analiz finansowych i planowania finansowego.

Aleksander Kusak - pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista z zarządzania finansami, wieloletni wykładowca wysoko oceniany przez słuchaczy szkoleń.

Tematyka

1. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie:
- wstępna analiza bilansu,
- wstępna analiza rachunku zysków,
- wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych.
2. Ocena płynności finansowej:
- statyczne miary płynności,
- analiza kapitału obrotowego,
- ocena poziomu przepływów pieniężnych,
- czynnikowa analiza przepływów pieniężnych.
3. Ocena gospodarki zasobami:
- rotacja aktywów,
- produktywność zasobów,
- wydajność pracy.
4. Ocena zadłużenia:
- ocena poziomu zadłużenia i ryzyka jego obsługi,
- analiza struktury kapitału,
- pojemność zadłużeniowa.
5. Ocena zyskowności:
- analiza zyskowności sprzedaży,
- analiza zyskowności aktywów,
- analiza zyskowności kapitału własnego.
6. Kompleksowa ocena działalności przedsiębiorstwa:
- analiza piramidalna,
- ocena zagrożenia bankructwem.
7. Ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych:
- wartość pieniądza w czasie,
- koszt kapitału,
- kryteria decyzyjne w ocenie inwestycji.

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.