Logo

Szkolenie: Prawidłowa realizacja standardów usług rynku pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 299,00zł(367,77zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Inne

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest dla realizatorów usług rynku pracy w zakresie pośrednictwa pracy (pośrednicy pracy), poradnictwa zawodowego (doradcy zawodowi, liderzy klubu pracy), szkoleń (specjalista do spraw rozwoju zawodowego).

Szkolenie prowadzi

Długoletni pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia związany z realizacją usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego. Posiadający również doświadczenie jako wykładowca akademicki w zakresie przygotowania i przedstawienia studentom treści dydaktycznych z tematyki: metodyki poradnictwa zawodowego, pedagogiki pracy, teorii doskonalenia zawodowego, elementów marketingu i promocji oraz profesjonalnego wykonywania zadań na stanowisku pośrednika pracy- warsztat pośrednika pracy.

Cele i korzyści ze szkolenia

Doskonalenie umiejętności w zakresie realizacji usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń.

Tematyka

1. Nowe uwarunkowania prawne w zakresie realizacji podstawowych usług rynku pracy
- zmiany i różnice pomiędzy obowiązującym rozporządzeniem a nowym aktem prawnym w sprawie standardów i warunków - prowadzenia usług rynku pracy,
- nowe definicje
- dokumentowanie usług drogą elektroniczna,
- wnioski klientów PUP o objęcie usługami rynku pracy,
- zasady dokumentowania świadczonych usług,
- współpraca z WUP,
2. Właściwa realizacja zadań w ramach świadczonych usług pośrednictwa pracy- ustawa o promocji zatrudnienia
- pośrednictwo pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej,
- zasady prowadzenia pośrednictwa pracy i zakres obowiązków,
- dobre praktyki w pośrednictwie
- instrumenty rynku pracy a praca pośrednika
- właściwe upowszechnianie pośrednictwa pracy,
- omówienie nowych pojęć i druków,
- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z osobami zarejestrowanymi,
- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z pracodawcami
3. Właściwa realizacja zadań w ramach świadczonych usług poradnictwa zawodowego- ustawa o promocji zatrudnienia
- odbiorcy usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,
- poradnictwo na odległość
- współpraca doradców zawodowych PUP z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP,
- banki programów zajęć grupowych
- zasady prowadzenia porad indywidualnych dla osób zarejestrowanych oraz pracodawców
4. Właściwa realizacja zadań w ramach świadczonych usług szkoleniowych- ustawa o promocji zatrudnienia
- możliwości i zasady korzystania z usługi szkoleniowej,
- promocja usług szkoleniowych,
- katalog instytucji
5. Właściwa realizacja zadań w ramach świadczonych usług w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwania pracy - ustawa o promocji zatrudnienia
- szczegółowe zasady prowadzenia pomocy,
- uprawnieni do korzystania z pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
- uczestnictwo w zajęciach z zakresu aktywnego poszukiwania pracy Szukam Pracy- dokumentacja,
- szczegółowe zasady prowadzenia zajęć aktywizacyjnych,
- zajęcia aktywizacyjne dokumentacja
6. Współpraca kluczowych stanowisk z komórką subsydiowanego zatrudnienia, działem ewidencji oraz z zespołem do spraw pozyskiwania środków unijnych

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.