Logo

Szkolenie: Procedura ocen oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Dostępne terminy i lokalizacje

  • Miejsce: Lublin

    Data: 12 Kw 2018/Cz

    Zapisy: Formularz zgłoszeniowy

    Elektroniczny zapis aktywny do: 5 Kw 2018/Cz

    Zakw. wliczone w cenę: Nie

Cena: 390,00zł(479,70zł z VAT)

Czas trwania: 7h

Kategoria: Prawo

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe
- serwis kawowy
- lunch
- konsultacje indywidualne
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Dla kogo?

Szkolenie adresowane do urzędników urzędów gmin, starostw powiatowych, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz osób planujących realizację inwestycji budowlanych.

Szkolenie prowadzi

Agnieszka Masłowska prawnik, radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku prawo. Specjalista z zakresu ochrony środowiska, prawa gospodarczego i postępowania administracyjnego, posiadająca wieloletnie doświadczenie związane z obsługą prawną w administracji publicznej. Pracownik administracji publicznej wydziału kształtowania środowisk. Wysoko oceniany trener licznych szkoleń z zakresu ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa gospodarczego oraz postępowania administracyjnego.

Cele i korzyści ze szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktyczne aspekty stosowania Oceny Oddziaływania na Środowisko. Forma prowadzenia zajęć pozwoli na wymianę występujących w różnych środowiskach problemów oraz wskazywanie sposobów radzenia sobie w konkretnych sytuacjach. Wszystkim uczestnikom pozwoli na skorzystanie z doświadczeń prowadzącego oraz pozostałych uczestników spotkania.

Tematyka

1. Wprowadzenie do tematyki OOŚ, pojęcia podstawowe, uwarunkowania wynikające z dyrektyw UE i konwencji międzynarodowych

2. Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

3. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć

5. Podział przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

6. Procedura w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

7. Procedura w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

7. Rola raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w procedurze oceny oddziaływania na środowisko

8. Udział społeczeństwa w procedurze OOŚ

9. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

9. Ocena oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym

10. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko

11. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.

Kalendarz szkoleń