Logo

Szkolenie: Profesjonalny kasjer walutowy

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 365,85zł(450,00zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Finanse

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia

i zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności w zawodzie

Kasjer walutowy kod zawodu - 421104

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- certyfikat ukończenia szkolenia,
- lunch,
- serwis kawowy.

Dla kogo?

Szkolenie kierowane jest do wszystkich osób pracujących zawodowo ze znakami pieniężnymi, niezależnie od branży i stopnia zaawansowania.

Szkolenie prowadzi

Wieloletni pracownik banku, specjalista z zakresu rozpoznawania autentyczności monet i znaków pieniężnych z dużym doświadczeniem dydaktycznym.

Cele i korzyści ze szkolenia

Celem kursu jest nabycie praktycznych umiejętności rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych, poznanie sposobów zabezpieczeń banknotów, oraz praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu sprzedawcy-kasjera walutowego w hotelach, biurach turystycznych, kantorach wymiany walut, stacjach benzynowych, sklepach, itp.

Tematyka

1. Zasady procesu produkcji i emisji banknotów i monet
 • papier banknotowy
 • techniki druku
 • zabezpieczenia
2. Rozpoznawanie autentyczności znaków pieniężnych
 • Techniki fałszerskie, rodzaje fałszerstw - warsztaty praktyczne
 • banknoty fałszywe, sfałszowane, preparowane
 • falsyfikaty wykonywane za pomocą innych technik
 • imitacje zabezpieczeń, metody sprawdzania
3. Zasady postępowania w przypadku wykrycia fałszywych, uszkodzonych bądź zużytych znaków pieniężnych
4. Zagadnienia związane z działalnością kantorową
 • Ustawa prawo bankowe
 • Ustawa prawo dewizowe - wybrane zagadnienia
 • Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Rozporządzenie MF w sprawie wyposażenia lokalu oraz sposobu prowadzenia ewidencji w kantorach wymiany walut

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.