Logo

Szkolenie: Rachunkowość budżetowa

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 550,00zł(676,50zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Podatki, rachunkowość

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

udział w szkoleniu,
lunch,
materiały szkoleniowe,
certyfikat ukończenia szkolenia,
serwis kawowy

Szkolenie prowadzi

Trener/audytor wewnętrzny -jeden z pierwszych audytorów wewnętrznych w Polsce posiadający zaświadczenie Ministerstwa Finansów. Audytor z 16-letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu kontroli finansowych, w tym od 1995 r. w Urzędzie Miasta Lublin. Zakwalifikowany do grona 30 osób w Polsce przygotowywanych przez Ministerstwo Finansów do wykonywania szkoleń jako Trener audytu. Członek międzynarodowego Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Posiada uprawnienia i doświadczenie w przeprowadzaniu audytów zewnętrznych projektów dofinansowywanych ze środków europejskich. Wykładowca przedmiotów z zakresu rachunkowości, kontroli i audytu wewnętrznego na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz wykładowca na szkoleniach organizowanych przez różne instytucje szkoleniowe.

Cele i korzyści ze szkolenia

Poznanie zasad rachunkowości budżetowej oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania zadań w zakresie rachunkowości budżetowej.

Tematyka

 1. Ogólne zasady finansów publicznych
 2. Kompetencje kierownika jednostki i głównego księgowego
 3. Podstawy prawne rachunkowości budżetowej
 4. Ogólne zasady rachunkowości
 5. Szczególne zasady rachunkowości budżetowej
 6. Polityka rachunkowości
 7. Zakładowy plan kont
 8. Obieg dokumentów finansowo-księgowych
 9. Ewidencja operacji gospodarczych
 10. Dochody i wydatki
 11. Środki pieniężne i rachunki bankowe
 12. Rozrachunki i rozliczenia
 13. Materiały i towary
 14. Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
 15. Sprawozdawczość finansowa
 16. Podstawy prawne sprawozdawczości budżetowej
 17. Klasyfikacja budżetowa
 18. Rodzaje sprawozdań budżetowych
 19. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań
 20. Dyscyplina finansów publicznych
 21. Typowe błędy i nieprawidłowości w zakresie rachunkowości budżetowej

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.