Logo

Szkolenie: Relacje z mediami jako narzędzie komunikacji administracji z otoczeniem

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 310,00zł(381,30zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Sprzedaż, marketing

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- Udział w szkoleniu,
- Materiały szkoleniowe,
- Serwis kawowy,
- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie prowadzi

Piotr Żołądkowski - Wykładowca Public Relations i Komunikacja w Organizacji w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wykładowca public relations w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wykładowca PR na studiach MBA i podyplomowych, Właściciel Agencji EKO-PR Agencja Public Relations, Ekspert ds. PR/CSR Warszawskiej Izby Gospodarczej.

Cele i korzyści ze szkolenia

Program zajęć, adresowany do pracowników administracji publicznej, ma na celu przedstawienie Uczestnikom praktycznej wiedzy w zakresie relacji ze środowiskiem dziennikarskim w celu pozytywnego kreowania wizerunku Urzędu i Urzędnika. Szkolenie ma za zadanie podnieść kwalifikacje z zakresu komunikacji oraz kreowania pozytywnego wizerunku realizowanych działań z zakresu kultury, sportu, turystyki, historii, ochrony środowiska czy działań proinwestycyjnych.

Tematyka

1. Relacje z mediami jako jedno z narzędzi public relations?
2. Tworzenie informacji prasowych oraz dobór kontekstów i mediów do komunikatu.
3. Elementy składowe konferencji prasowe.
4. Praca na przykładach promocji wydarzeń realizowanych przez administrację publiczną w Polsce w kontekście współpracy z mediami.
5. Media społecznościowe - jak korzystać z bogactwa Internetu i nowych rozwiązań komunikacyjnych?
6. Etyka w public relations administracji publicznej.

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.