Logo

Szkolenie: Rozliczanie projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Rachunkowość i sprawozdawczość w projekcie, aspekty podatkowe

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 320,00zł(393,60zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Unia Europejska

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • konsultacje indywidualne,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Dla wszystkich osób zajmujących się tematyką funduszy europejskich.

Szkolenie prowadzi

Ekspert ds. finansów z wieloletnim doświadczeniem z rachunkowości, sprawozdawczości, finansów i prawa.

Cele i korzyści ze szkolenia

Prawidłowe i umiejętne sporządzanie wniosków o płatność w projektach finansowanych z funduszy europejskich oraz sprawozdań, to podstawowe obowiązki wynikające z podpisanych umów na realizacje projektów. W związku z licznymi zmianami w wytycznych dotyczących sprawozdawczości i kwalifikowania wydatków tematyka szkolenia wskazuje na dostosowanie rachunkowości Beneficjenta do potrzeb projektu, a także zapoznaje z zasadami dokumentowania i prawidłowego rozliczania otrzymanych środków.

Tematyka

I blok.
Podstawy prawne rozliczania projektów
1. Polityka rachunkowości projektu, zarządzenie projektem i procedury wewnętrzne.
2. Wniosek o płatność, wymogi zapisane w umowach na realizację projektu.
3. Zasady rozliczania zaliczek i refundacji, środki niewygasające.
II blok.
Wyodrębniona ewidencja księgowa przychodów i kosztów
1. Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w projekcie.
2. Ścieżka audytu i archiwizowanie dokumentów.
III blok.
Dokumentowanie wydatków projektowych, rodzaje dowodów.
1. Koszty związane z zatrudnianiem personelu, zakaz podwójnego finansowania.
2. Najczęściej popełniane błędy przy rozliczaniu projektów.
3. Praktyczne wzory dokumentów, zasady opisywania.
IV blok.
Dokonywanie płatności w projekcie.
1. Dotacja celowa a podatek dochodowy od osób prawnych.
2. Płatności, dotacja celowa a podatek dochodowy od osób fizycznych.
3. Podatek od towarów i usług VAT.
4. Pytania i odpowiedzi, praktyczne przykłady.

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.