Logo

Szkolenie: Rozpoznawanie autentyczności znaków pieniężnych

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 350,00zł(430,50zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Finanse

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- certyfikat ukończenia szkolenia,
- serwis kawowy.

Dla kogo?

Szkolenie kierowane jest do wszystkich osób pracujących zawodowo ze znakami pieniężnymi, niezależnie od branży i stopnia zaawansowania.

Szkolenie prowadzi

Wieloletni pracownik banku, specjalista z zakresu rozpoznawania autentyczności monet i znaków pieniężnych z dużym doświadczeniem dydaktycznym.

Tematyka

1. Zasady procesu produkcji i emisji banknotów i monet
- papier banknotowy
- techniki druku
- zabezpieczenia
2. Techniki fałszerskie, rodzaje fałszerstw - warsztaty praktyczne
- banknoty fałszywe, sfałszowane, preparowane
- falsyfikaty wykonywane za pomocą innych technik
- imitacje zabezpieczeń, metody sprawdzania
3. Zasady postępowania w przypadku wykrycia fałszywych, uszkodzonych bądź zużytych znaków pieniężnych
4. Zagadnienia związane z działalnością kantorową
- Ustawa PRAWO DEWIZOWE - wybrane zagadnienia
- Ustawa O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY
- Rozporządzenie MF w sprawie wyposażenia lokalu oraz sposobu prowadzenia ewidencji w kantorach wymiany walut
PROSIMY UCZESTNIKÓW O ZABRANIE POWIĘKSZAJĄCYCH 5- KROTNIE LUP.

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.