Logo

Szkolenie: Skargi, wnioski i petycje – najnowsze uregulowania prawne

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 390,00zł(479,70zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Prawo

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji publicznej i innych podmiotów, którzy chcą poznać zasady rozpatrywania petycji oraz poszerzyć swoją wiedzę na temat rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

Szkolenie prowadzi

Radca prawny, urzędnik służby cywilnej, trener, specjalista w zakresie postępowania administracyjnego i języka urzędowego; od kilkunastu lat odpowiada za obsługę prawną terenowych organów administracji rządowej obu instancji; nadzoruje prowadzenie postępowań w pierwszej instancji, rozpatrywanie odwołań, reprezentuje organy administracji w postępowaniach sądowych przed sądami administracyjnymi i powszechnymi; od kilku lat z powodzeniem prowadzi otwarte i zamknięte szkolenia dla przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, głównie na temat prawidłowego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Autor szkoleń m.in. dla Urzędu Miasta Biała Podlaska, Urzędu Miasta Siedlce, Starostwa Powiatowego wŁęcznej, Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, Starostwa Powiatowego w Lubartowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy wLublinie, Agencji Rynku Rolnego w Lublinie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie, Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, Urzędu Miasta w Janowie Lubelskim, Urzędu Miasta w Szczebrzeszynie, Urzędu Miasta w Tyszowcach, Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Katowicach, instytucji sektora pomocy społecznej, jednostek wojskowych i innych. W szkoleniach skupia się na praktycznych aspektach prezentowanych zagadnień, elastycznie dostosowując omawianą problematykę do potrzeb i oczekiwań zarówno zaawansowanych, jak i początkujących uczestników.

Cele i korzyści ze szkolenia

Omówienie zasad rozpatrywania petycji zgodnie z ustawą o petycjach, która wejdzie w życie 6 września 2015 r. oraz rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego;

Omówienie praktycznych problemów związanych z postępowaniem w sprawach skarg i wniosków na podstawie aktualnego orzecznictwa;

Uzyskanie praktycznych wskazówek, zgodnych z aktualnymi przepisami i orzecznictwem, na temat rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków;

Analiza zagadnień budzących wątpliwości w praktyce;

Uzyskanie wiedzy na temat rozpatrywania petycji i załatwiania skarg i wniosków oraz sposobów unikania błędów w tym postępowaniu.

Tematyka

Prawo składania petycji i sposób ich rozpatrywania.

1. Definicja petycji. Jak odróżnić petycje od skarg i wniosków?

2. Podmioty uprawnione do wnoszenia petycji. Sposoby wnoszenia petycji.

3. Do kogo mogą być wnoszone petycje? Jakie są obowiązki organów?

4. Rola strony internetowej urzędu w procedurze rozpatrywania petycji.

5. Tryb postępowania z petycjami. Terminy podejmowania czynności. Pozostawienie petycji bez rozpatrzenia. Petycja wielokrotna. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji. Związek z postępowaniem skargowym.

6. Kontrola i weryfikacja postępowania w sprawie rozpatrywania petycji.

7. Zakres stosowania do petycji przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Skargi i wnioski oraz sposób ich rozpatrywania.

 1. Podstawy prawne składania skarg i wniosków.
 2. Zasady ogólne w postępowaniu w przedmiocie skarg i wniosków.
 3. Charakter i zakres postępowania. Związki z ogólnym postępowaniem administracyjnym.
 4. Przedmiot skargi i wniosku.
 5. Podmioty uprawnione do składania skarg i wniosków.
 6. Organy właściwe w sprawach skarg i wniosków.
 7. Procedura rozpatrywania skarg i wniosków.

- Forma skarg i wniosków;

- Czynności organu niewłaściwego;

- Terminy.

 1. Udział prasy i organizacji społecznych.
 2. Nadzór i okresowa kontrola załatwiania skarg i wniosków.
 3. Orzecznictwo NSA i WSA m.in. na temat dopuszczalności drogi sądowej, stosowania przepisów Kpa spoza działu VIII, środków zaskarżenia, bezczynności itp.
 4. Zmiany przepisów KPA w zakresie skarg i wniosków.

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.