Logo

Szkolenie: Sprawozdawczość budżetowa

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 330,00zł(405,90zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Finanse

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

udział w szkoleniu,
lunch,
materiały szkoleniowe,
certyfikat ukończenia szkolenia,
serwis kawowy.

Cele i korzyści ze szkolenia

Poznanie zasad sprawozdawczości budżetowej w tym ostatnich zmian w tym zakresie oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków w zakresie sprawozdawczości budżetowej

Tematyka

 1. Sprawozdawczość budżetowa informacje ogólne
 2. Rodzaje sprawozdań budżetowych
 3. Jednostki zobowiązane do przekazywania sprawozdań oraz ich odbiorcy
 4. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań
 5. Terminy przekazywania sprawozdań budżetowych
 6. Sprawozdawczość w zakresie budżetu państwa
 7. Sprawozdawczość w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego
 8. Polityka rachunkowości a ewidencja księgowa i sporządzanie sprawozdań budżetowych
 9. Przykładowe zestawienie obrotów i sald jednostki budżetowej oraz przykładowo wypełnione sprawozdania budżetowe
 10. Powiązanie sprawozdań budżetowych, sprawdzanie i uzgadnianie
 11. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące wykazywania danych w sprawozdaniach budżetowych
 12. Typowe błędy i nieprawidłowości w zakresie sprawozdawczości budżetowej

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.