Logo

Szkolenie: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 290,00zł(356,70zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Podatki, rachunkowość

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych jednostek sektora finansów publicznych, pracowników działów finansowo-księgowych i osób, które odpowiadają za administrację i zarządzanie środkami trwałymi.

Szkolenie prowadzi

Ekspert ds. finansów z ponad 20-sto letnim doświadczeniem w zawodzie. Efektywny menadżer, trener i doradca w zakresie zarządzania podmmiotami, rachunkowości, sprawozdawczości, finansów i prawa.

Cele i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień dotyczących środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji.

Tematyka

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
1.1. Środki trwałe w ujęciu rachunkowym
1.2. Środki trwałe w ujęciu podatkowym
1.3. Ulepszenie w obcych środkach trwałych
1.4. Prace remontowe
1.5. Regulacje rozporządzenia dotyczące środków trwałych
1.5.1. Trwały zarząd
1.5.2. Użytkowanie wieczyste
1.5.3. Nowe zasady inwentaryzowania nieruchomości
1.6. Wartości niematerialne i prawne

Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych
2.1. Klasyfikacja środków trwałych
2.2. Ewidencja środków trwałych
2.2.1. Dokumentowanie zmian w stanie i wartości środków trwałych
2.2.2. Konta syntetyczne aktywów trwałych - ich zakres i wycena - schematy ujęcia
2.2.3. Likwidacja środków trwałych
2.3. Wycena bieżąca i bilansowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
2.3.1. Bieżąca wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
2.3.2. Bilansowa wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
2.3.3. Ewidencja analityczna i operatywna środków trwałych
2.3.4. Ewidencja pozabilansowa środków trwałych

Zasady i metody amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
3.1. Amortyzacja według zasad rachunkowych
3.2. Amortyzacja podatkowa
3.3. Porównanie zasad amortyzacji środków trwałych dla celów bilansowych i podatkowych
3.4. Amortyzacja

Inwestycje - środki trwałe w budowie
4.1. Pojęcie środków trwałych w budowie
4.2. Klasyfikacja kosztów inwestycji
4.3. Dokumentacja i ewidencja inwestycji
4.4. Finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych
4.5. Zaangażowanie

Inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji
5.1. Określenie cech, terminów i sposobów inwentaryzacji
5.2. Instrukcja inwentaryzacyjna - zasady tworzenia
5.3. Niedobory zawinione i niezawinione
5.4. Dokumentacja i ewidencja inwentaryzacji
5.4.1. Zarządzenie przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce
5.4.2. Ewidencja arkuszy spisu z natury
5.4.3. Polecenie przeprowadzenia spisu z natury
5.4.4. Oświadczenie wstępne i końcowe osoby odpowiedzialnej materialnie
5.4.5. Sprawozdanie zespołu spisowego
5.4.6. Protokół inwentaryzacji kasy
5.4.7. Zbiorcze zestawienie weryfikacji aktywów i pasywów oraz protokół na zakończenie inwentaryzacji
5.5. Wzory dokumentów inwentaryzacyjnych


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.