Logo

Szkolenie: SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 250,00zł(307,50zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Inne

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia oraz w przypadku kursów -

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE NABYTE UMIEJĘTNOŚCI

Cena obejmuje

-udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe
- serwis kawowy
- lunch
- konsultacje indywidualne
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Dla kogo?

nauczyciele pracujący we wszystkich typach szkół i w placówkach edukacyjnych

Szkolenie prowadzi

Edukator, specjalista do spraw analiz i badań w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli, wykładowca Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, trenerka programów szkoleniowych dla rad pedagogicznych, kadry kierowniczej oraz pracowników samorządowych, wieloletni dyrektor szkoły, inspektor do spraw monitorowania szkół podstawowych i gimnazjów, ekspert regionalny do przeprowadzania oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007- 2013. Posiada certyfikat Menadżer jakości - audytor zintegrowanych systemów zarządzania jakością oraz certyfikat Grupy Wymiany Doświadczeń miast członkowskich Związku Miast Polskich z zakresu zarządzania oświatą. Autorka wielu publikacji z zakresu oświaty. Lektor języka polskiego jako obcego w Michelin Olsztyn.

Cele i korzyści ze szkolenia

wypracowanie kierunku koncepcji pracy szkoły przez nauczycieli

Tematyka szkoleń

1. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną w szkole?- od zaprojektowania ewaluacji do sporządzenia raportu.

2. Nowy nadzór pedagogiczny- nowe wymagania- powiązanie z ewaluacją zewnętrzną i wewnętrzną.

3. Analiza wymagań państwa. Jakie kompetencje powinni mieć nauczyciele i jak powinni działać, żeby sprostać wymaganiom?

4. Nadzór pedagogiczny dyrektora jednostki oświatowej zgodnie z nowym rozporządzeniem.

5. Kierowanie szkołą.

6. Zadania dyrektora jednostki oświatowej.

7. Kształcenie umiejętności wychowawczych.

8. Zadania nauczycieli na podstawie Karty Nauczyciela i Ustawy o systemie oświaty.

9. Awans zawodowy nauczyciela.

10. Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela.

11. Projekt edukacyjny w gimnazjum.

12. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w świetle nowego rozporządzenia.

13. Tworzenie koncepcji pracy szkoły.

14. Współpraca z rodzicami- jak efektywnie współpracować?

15. Nowoczesne nauczanie- jak uczyć (się)?

16. Tworzenie wewnątrzszkolnych aktów prawnych zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.

17. Metody aktywizujące w nauczaniu.

18. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych.

19. Rola dyrektora i nauczycieli w nowym systemie wspomagania pracy szkoły i doskonalenia nauczycieli.


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.