Logo

Szkolenie: Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy z młodzieżą szkolną

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 520,00zł(639,60zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Inne

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane dla: nauczycieli, pedagogów i psychologów

Szkolenie prowadzi

Mgr psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, wykładowca i trener Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR), członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA), członek Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, konsultant Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, wieloletni pracownik zespołów interdyscyplinarnych, współtwórca i trener Studium Interwencji i Pomocy Psychologicznej (obecnie Studium Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc SPOSP).

Cele i korzyści ze szkolenia

Zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach oraz ich praktyką w pracy w szkole. Podczas zajęć zaprezentowane i przećwiczone zostaną techniki mogące wspierać współpracę nauczyciel/pedagog uczeń. Zajęcia będą miały charakter głównie warsztatowy, poszerzone o mini wykłady i dyskusje. Zaprezentowany zostanie też materiał filmowy.

Tematyka

- historia, założenia i filozofia TSR
- budowanie kontaktu i współpracy z uczniem
- jak motywować ucznia do pracy i współpracy
- przeformułowania czyli jak rozmawiać z uczniem o problemach, aby budować rozwiązania
- zasoby i technika komplementowania czyli jak wydobywać i wzmacniać potencjał ucznia oraz swój własny
- zapoznanie z podstawowymi technikami TSR (do ustalenia z uczestnikami)
/Program szkolenia może ulec modyfikacji po uwzględnieniu potrzeb uczestników/


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.