Logo

Szkolenie: Trening antystresowy - Jak osiągać i utrzymać wysoką wydajność pracy w sytuacji presji i stresu?

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 540,00zł(664,20zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Umiejętności osobiste

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu/ autorskich warsztatach,
- konsultacje indywidualne,
- materiały szkoleniowe,
- lunch,
- serwis kawowy,
- zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują w sytuacjach podniesionego napięcia emocjonalnego i stresu.

Szkolenie prowadzi

Psycholog, trener i konsultant. Od 1998 roku prowadzi szkolenia w zakresie komunikacji, obsługi klienta, motywowania, prezentacji, sprzedaży, negocjacji, budowania zespołów a także treningi kreatywności i antystresowe. Współpracuje z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, realizując projekty doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem programów edukacyjnych obejmujących praktyczną wiedzę zintegrowanego przyspieszonego uczenia, kinezjologii edukacyjnej, mind-mapingu, Prowadzi otwarte treningi doskonalące kompetencje zawodowe oraz kursy rozwojowe Practitioner of Art of NLP.

Cele i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie metod zarządzania swoja energią tak aby osiągać wysoką wydajność i skutecznie działać w sytuacji presji i stresu ( w oparciu o metody wypracowane przez psychologię sportu). Wszyscy pracownicy w mniejszym lub większym stopniu doświadczają stresu i jego skutków. Wbrew popularnym poglądom stres nie jest jakąś straszną sytuacją, której należy unikać, zamiast unikać stresu lepiej nauczyć się w jaki sposób można najlepiej sobie z nim radzić.
Nowe podejście do organizacji pracy: najlepsze wyniki osiąga nie zawsze człowiek najzdolniejszy i najlepiej przygotowany, lecz najbardziej zaangażowany fizycznie, umysłowo i emocjonalnie w swoją pracę.
Pełne zaangażowanie wymaga kultywowania dynamicznej równowagi między wydatkami energii i odnową jej zasobów we wszystkich wymiarach. Wymaga czerpania z czterech oddzielnych ale powiązanych ze sobą źródeł energii: fizycznej, emocjonalne, umysłowej.
W trakcie treningu uczestnicy poznają proste i skuteczne metody relaksu i odprężenia, które pozwalają zarządzać własnymi emocjami, lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych a także otrzymać umysł i ciało w doskonałej kondycji.
Trening oparty jest na ćwiczeniach i metodach wypracowanych przez kinezjologię edukacyjną, neurolingwistyczne programowanie, jogę, akupresurę oraz inteligencję emocjonalną, która znajduje coraz szersze zastosowanie w wielu obszarach działań biznesowych.
Proponowany trening odbywa się na kilku poziomach: umysłu, emocji, ciała oraz komunikacji ze współpracownikami. Mini wykład uzupełniony jest zajęciami warsztatowymi, ćwiczeniami, symulacjami. Wykorzystanie metod warsztatowych pozwala uczestnikom spojrzeć z zewnątrz i ocenić własne zachowania, co jest podstawą do ich modyfikowania i doskonalenia.

Tematyka

1. Zasady zarządzania własną energią według LGE Performance Systems
a. Najpowszechniejsze bariery wydajności
b. Metody zwiększania potencjału umysłowego
c. Ćwiczenia fizyczne
d. Dieta
e. Nawodnienie
f. Sen
2. INFORMACJE O STRESIE Mini wykład
a. Czym jest stres, rodzaje stresu, dystres i eustres
b. Informacje o mechanizmie powstawania stresu i przebiegu reakcji walka/ucieczka,
c. Prawa i lewa półkula, umysł świadomy i nieświadomy.
d. Jedność psychofizyczna, stres a zdrowie.
3. POZIOM FIZYCZNY ćwiczenia
a. Ćwiczenia fizyczne zdejmujące napięcie z wybranych partii ciała: joga, kinezjologia, akupresura.
b. Trening relaksacji - ćwiczenia oddechowe połączone z rozluźnieniem ciała, mające na celu usuwanie blokad emocjonalnych i relaks.
4. POZIOM EMOCJONALNY warsztat
a. Struktura emocji, przyczyny negatywnych stanów i sposoby ich zmiany - wykorzystanie submodalności,
b. Rozwijanie umiejętności dystansowania się do problemów - asocjacja i dysocjacja,
c. Ćwiczenia budowania pozytywnych stanów emocjonalnych - dialog wewnętrzny i jego wpływ na samopoczucie, praca z wewnętrznym krytykiem.
5. POZIOM MENTALNY warsztat i ćwiczenia
a. Poczucie własnej wartości a stres.
b. Budowanie otwartości i pewności siebie - analiza SWOT
c. Strategie myślowe - strategia PWU, ćwiczenia zmiany niekorzystnych przekonań i strategii myślowych.
d. Ćwiczenia zwiększające opanowanie i pewność siebie w stresie.
6. ASERTYWNOŚĆ warsztat i symulacje
a. Zapoznanie uczestników z istotą asertywności, identyfikacja barier asertywności,
b. Powody i konsekwencje asertywności,
c. Test diagnozujący obecny poziom asertywności,
d. Ćwiczenie umiejętność zachowań asertywnych takich jak asertywna odmowa, zdarta płyta, obrona własnych granic,
e. Praca ze spójnością, tonem głosu, zdecydowanym i pewnym sposobem przekazywania informacji.

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.