Logo

Szkolenie: TWORZENIE WEWNĄTRZSZKOLNYCH AKTÓW PRAWNYCH ZGODNIE Z ZASADAMI TECHNIKI PRAWODAWCZEJ

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 270,00zł(332,10zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Inne

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

-udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe
- serwis kawowy
- lunch
- konsultacje indywidualne
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Szkolenie prowadzi

Edukator, specjalista do spraw analiz i badań w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli, wykładowca Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, trenerka programów szkoleniowych dla rad pedagogicznych, kadry kierowniczej oraz pracowników samorządowych, wieloletni dyrektor szkoły, inspektor do spraw monitorowania szkół podstawowych i gimnazjów, ekspert regionalny do przeprowadzania oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007- 2013. Posiada certyfikat Menadżer jakości - audytor zintegrowanych systemów zarządzania jakością oraz certyfikat Grupy Wymiany Doświadczeń miast członkowskich Związku Miast Polskich z zakresu zarządzania oświatą. Autorka wielu publikacji z zakresu oświaty. Lektor języka polskiego jako obcego w Michelin Olsztyn.

Cele i korzyści ze szkolenia

1. Nabycie wiedzy z zakresu zasad redagowania wewnątrzszkolnych aktów prawnych.

2. Poszerzenie umiejętności konstruowania wewnątrzszkolnych aktów prawnych.

Tematyka

1. Podstawy prawne określające organizację pracy szkoły.

2. Rodzaje wewnątrzszkolnych aktów prawnych.

3. Budowa aktu prawnego.

4. Jednostki redakcyjne aktu prawnego i ich systematyka zgodnie z zasadami techniki prawodawczej:

1) rodzaje jednostek redakcyjnych

2) zasady podziału aktu prawnego na jednostki redakcyjne

3) zasady redagowania jednostki redakcyjnej

5. Zasady redagowania wewnątrzszkolnych aktów prawnych:

1) uchwała

a) budowa uchwały;

b) oznaczanie przepisów uchwały i ich systematyzacja;

c) zmiana uchwały;

e) wzory uchwał rady pedagogicznej.

2) zarządzenie

3) decyzja administracyjna i kierownicza

6. Statut szkoły

1) podstawy prawne przyjęcia i zmiany statutu;

2) organy uprawnione do przyjęcia i zmiany statutu;

3) forma przyjęcia i zmiany statutu;

4) budowa i treści statutu

7. Nowelizacja aktów prawa wewnątrzszkolnego.


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.