Logo

Szkolenie: Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zasiłki chorobowe i macierzyńskie - omówienie aktualnych przepisów i ostatnich zmian

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 270,00zł(332,10zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Księgowość, kadry, płace

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- lunch,
- materiały szkoleniowe,
- certyfikat ukończenia szkolenia,
- serwis kawowy.

Dla kogo?

- pracownicy działów kadr i płac
- właściciele i pracownicy biur rachunkowych

Szkolenie prowadzi

Sławomir Maciejewski - doktor nauk prawnych, znakomity praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie jako wykładowca licznych szkoleń z zakreu prawa, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wykładowca WSPiA w Lublinie.

Cele i korzyści ze szkolenia

Szkolenie ma na celu ukazanie najnowszych zmian w ubezpieczeniach społecznych. Podczas zajęć omówione zostaną rodzaje ubezpieczeń społecznych, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, a także pojęcie tytułu do ubezpieczeń społecznych. Szkolenie ma na celu również przedstawienie obowiązków płatnika składek z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Tematyka

I. ZASIŁKI CHOROBOWE, MACIERZYŃSKIE, OPIEKUŃCZE, ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE
1. Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy
2. Świadczenia rehabilitacyjne - zasady ubiegania się i przyznawania, wysokość, okres przysługiwania, podstawa wymiaru
3. Zasiłek macierzyński
4. Zasiłek opiekuńczy
5. Dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłków, w tym za okres urlopu dodatkowego i urlopu ojcowskiego, trudności w wypełnianiu zaświadczenia ZUS Z-3
6. Podstawa wymiaru świadczeń
II. OMÓWIENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH.
1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym ze szczególnym uwzględnieniem zbiegów tytułów do ubezpieczeń.
2. Aktualne przepisy z zakresu ustalania podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
3. Omówienie najważniejszy spraw dotyczących rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
4. Obowiązujące przepisy z zakresu naliczania składek na FP i FGŚP,
5. Przepisy dotyczące zasad i trybu zgłaszania i rozliczania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych,
6. Ubezpieczenia zdrowotne - zasady podlegania i rozliczania składek.

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.