Logo

Szkolenie: Warsztaty logistyczne

Dostępne terminy i lokalizacje

 • Miejsce: Lublin

  Data: 27 Lis 2018/Wt - 28 Lis 2018/Śr

  Zapisy: Formularz zgłoszeniowy

  Elektroniczny zapis aktywny do: 20 Lis 2018/Wt

  Zakw. wliczone w cenę: Nie

Cena: 748,00zł(920,04zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Logistyka

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • lunch,
 • konsultacje indywidualne,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Wszystkie osoby uczestniczące w szkoleniach otwartych z zakresu logistyki, w cyklach obejmujących tematykę optymalizacji zaopatrzenia, logistycznej obsługi klienta oraz zagadnień lokalizacji i transportu (sieci przepływu produktów).

Szkolenie prowadzi

Doświadczeni trenerzy, konsultanci, doradcy, praktycy. Od 1997 roku nieprzerwanie prowadzą wysoko oceniane otwarte szkolenia i dedykowane warsztaty dla przedsiębiorstw z zakresu logistyki, logistycznej obsługi klienta i tematyki związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Specjaliści w zakresie logistyki, logistycznych systemów informacji, zarządzania przedsiębiorstwem i łańcuchami dostaw. Posiadają doświadczenie praktyczne związane z analizą funkcjonowania systemów logistycznych. Przedstawiciele kierownictwa - uczestniczyli w pracach nad rozwijaniem systemu jakości ISO 9000:2000. Uczestniczyli w pracach doradczych na rzecz przedsiębiorstw. Pracownicy Katedry Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autorzy licznych publikacji z zakresu logistyki i zarządzania.

Cele i korzyści ze szkolenia

Celem warsztatów jest pogłębienie i ugruntowanie wiadomości na temat znaczenia logistyki w przedsiębiorstwie. Cel realizowany jest poprzez rozwinięcie tematyki poruszanej na szkoleniach otwartych. Istotą warsztatów jest omawianie przykładów z zakresu logistyki i ich samodzielna analiza przez uczestników warsztatów. Uczestnicy podejmują także próby identyfikacji i odniesienia omawianych przykładów i zagadnień na warsztatach pod kątem możliwości realizacji zadań logistycznych w swoim przedsiębiorstwie. Ma to w efekcie prowadzić do samodzielnego przeanalizowania przez uczestników warsztatów głównych obszarów problemowych w sferze logistyki swojego przedsiębiorstwa. Realizacja tego założenia odbywa się:

 • na podstawie zdobytej już wiedzy podczas szkoleń otwartych, a także poprzez nowe aspekty związane z analizą: kosztów, czasu i zagadnień obsługi dostawców i odbiorców w sferze logistyki
 • poprzez pogłębioną analizę przypadków w zakresie rozwiązań logistycznych w przedsiębiorstwach o podobnym profilu działalności
 • stosowanie mini symulacji grupowej

Podkreślić należy fakt, że koncepcja warsztatów realizowana jest w głównej mierze przez samych uczestników pracowników danego przedsiębiorstwa, a osoba prowadząca pełni rolę moderatora warsztatów.

Tematyka

 1. Możliwości wyznaczania głównych obszarów analiz logistycznych w przedsiębiorstwie wstęp do tematyki warsztatów
  1. Logistyka w przedsiębiorstwie i jej znaczenie
  2. Związek logistyki z innymi obszarami przedsiębiorstwa
  3. Aspekty kosztowe logistyki główne klasyfikacje i ujęcia kosztów logistycznych
  4. Współzależność kosztów logistycznych i konflikty kosztów
  5. Znaczenie podejmowanych działań logistycznych w dłuższym okresie czasu i ich związki z działalnością operacyjną w sferze logistyki
  6. Gra symulacyjna związana z określaniem wielkości zamówień, ponoszonych kosztów oraz sposobu planowania
  7. Koncepcja organizacji działań logistycznych w przedsiębiorstwie
 1. Audyt systemu logistycznego:
  1. Zadania audytu logistycznego
  2. Etapy audytu
  3. Analiza i wykorzystane danych i informacji zebranych podczas audytu logistycznego
  4. Dobór mierników i wskaźników
 1. Mapowanie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie
  1. Identyfikacja procesów logistycznych i ich przebiegu
  2. Główne zagadnienia związane z mapowaniem procesów
  3. Odzwierciedlenie przebiegów w mapach procesów
  4. Monitorowanie procesów (sposób i stosowane mierniki)
 1. Planowanie działalności przedsiębiorstwa i wybrane elementy logistyki szybkiej reakcji
  1. Nowoczesne koncepcje związane z planowaniem działalności logistycznej i ich znaczenie dla przedsiębiorstwa
  2. Koncepcja szybkiej reakcji i sposoby jej realizacji
  3. MRP/DRP i możliwości jego zastosowania w planowaniu
  4. Główne elementy koncepcji Just in time i ich realizacja w praktyce
 1. Rola informacji w systemach logistycznych
  1. Źródła informacji logistycznej poprawność gromadzonej informacji, jej pozyskiwanie i przetwarzanie
  2. System informacji logistycznej w przedsiębiorstwie istota i cel funkcjonowania
  3. Koncepcja cyklu realizacji zamówień, etapy cyklu realizacji zamówień
  4. Wybrane elementy związane z funkcjonowaniem i rozwijaniem systemów informacji logistycznej w przedsiębiorstwie
 1. Narzędzia do zarządzania cyklem realizacji zamówień i dostaw
  1. Wybrane przykłady wykorzystania narzędzi do zarządzania cyklem realizacji zamówień
  2. Wykorzystanie sieci w tym Internetu dla celów zarządzania cyklem składania i realizacji zamówień
 1. Podsumowanie

Forma warsztatów:

W trakcie warsztatów stosowane są metody interaktywne. Główne formy prowadzenia warsztatów:

 • dyskusja moderowana
 • analiza indywidualna przykładów
 • analiza grupowa przykładów
 • indywidualne rozwiązywanie ćwiczeń
 • stosowanie elementów benchmarkingu
 • mini symulacja grupowa w postaci gier lub przykładów realizowanych interaktywnie przez uczestników

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.