Logo

Szkolenie: Warsztaty pracy lidera Klubu Pracy – poradnictwo zawodowe w praktyce. Współpraca w ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej – nowe standardy

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 299,00zł(367,77zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Inne

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest dla realizatorów usługi w zakresie poradnictwa zawodowego w Klubie Pracy: liderów klubu pracy stażystów , liderów klubu pracy, starszych liderów klubu pracy.

Szkolenie prowadzi

Wieloletni pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia związany z realizacją usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego. Doświadczony wykładowca akademicki w zakresie przygotowania i przedstawienia studentom treści dydaktycznych z tematyki: metodyki poradnictwa zawodowego, pedagogiki pracy, teorii doskonalenia zawodowego, elementów marketingu i promocji oraz profesjonalnego wykonywania zadań na stanowisku pośrednika pracy- warsztat pośrednika pracy. Wysoko oceniany trener licznych szkoleń.

Cele i korzyści ze szkolenia

Doskonalenie umiejętności w zakresie realizacji usług poradnictwa zawodowego oraz usługi dotyczącej pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy

Tematyka

Dokumentowanie pracy lidera
zajęcia aktywizacyjne
pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
zasoby informacji zawodowych
Nowe standardy a działania Lidera Klubu Pracy
modyfikacja przepisów nakładających obowiązek wydawania skierowań do zajęć aktywizacyjnych
dostęp do informacji
bank programów
podstawowe zasady tworzenia IPD
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
program szkolenia
współpraca przed szkoleniem
obowiązki lidera
lider jako osoba wspierająca i ułatwiająca uczenie się
struktura szkolenia
cele badania potrzeb szkoleniowych
planowanie,
wykład,
symulacja,
praca z kwestionariuszem,
dyskusja,
praca w małych grupach
Cele lidera
bezpieczeństwo i zaufanie
zarządzanie
akceptacja i zrozumienie
nastawienie na cel
Proces grupowy
po co Liderowi wiedza o fazach rozwoju
poziomy rozwoju grupowego
etapy rozwoju grupy
Zadania trenera/lidera - płaszczyzny komunikacji
techniki komunikacji
parafraza
zadawanie pytań
podsumowanie
zachęcanie
lustrzane odbicie
równoważenie
tworzenie przestrzeni
udzielanie głosu
porządkowanie dyskusji
Jak radzić sobie z oporem

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.