Logo

Szkolenie: Współczesne koncepcje poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw: logistyka w systemach zaopatrzenia

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 495,00zł(608,85zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Logistyka

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

udział w szkoleniu,
materiały szkoleniowe,
serwis kawowy,
lunch,
konsultacje indywidualne,
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest do osób odpowiedzialnych za zaopatrzenie w przedsiębiorstwie. Przede wszystkim do osób pracujących w działach zaopatrzenia (zakupów): specjalistów ds. zaopatrzenia (zakupów), osób odpowiedzialnych za planowanie zaopatrzenia (zakupów) i rozliczanie kosztów zaopatrzenia - raportowanie, logistyków, służb magazynowych i transportowych odpowiedzialnych za nadzór zapasów i dostaw, osób składających i realizujących zamówienia od dostawców. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby z innych działów chcące zapoznać się z nowoczesnymi koncepcjami logistycznymi i podejściem do zarządzania działaniami w przedsiębiorstwie opartych na założeniach logistyki.

Szkolenie prowadzi

Doświadczeni trenerzy, konsultanci, doradcy, praktycy. Od 1997 roku nieprzerwanie prowadzą wysoko oceniane otwarte szkolenia i dedykowane warsztaty dla przedsiębiorstw z zakresu logistyki, logistycznej obsługi klienta i tematyki związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Specjaliści w zakresie logistyki, logistycznych systemów informacji, zarządzania przedsiębiorstwem i łańcuchami dostaw. Posiadają doświadczenie praktyczne związane z analizą funkcjonowania systemów logistycznych. Przedstawiciele kierownictwa - uczestniczyli w pracach nad rozwijaniem systemu jakości ISO 9000:2000. Uczestniczyli w pracach doradczych na rzecz przedsiębiorstw. Pracownicy Katedry Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autorzy licznych publikacji z zakresu logistyki i zarządzania.

Cele i korzyści ze szkolenia

Omówienie roli logistyki i jej związków z innymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa, przedstawienie roli współczesnej logistyki w procesach zaopatrzenia, omówienie konfliktów kosztów w zaopatrzeniu i sposobów ich rozwiązywania w przedsiębiorstwie, poznanie sposobów optymalizacji zapasów i redukcji kosztów ich utrzymania, omówienie koncepcji łańcucha dostaw, jako współczesnego narzędzia zarządzania przepływami materiałów i informacji, zaprezentowanie koncepcji konkurowania czasem we współczesnych systemach zaopatrzenia.

Forma szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnej. Obejmuje dyskusję i zadania indywidualne, burzę mózgów, przykłady do samodzielnej analizy, mikrowykłady, filmy instruktażowe z różnych branż.

Tematyka

  1. Nowoczesne formy organizacji i działalności działów zaopatrzenia (zakupów) i ich znaczenie w prowadzeniu działalności zaopatrzeniowej (zakupowej) w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw. Główne zasady wpływające na efektywność kontaktu z dostawcami.
  2. Wykorzystanie Internetu w działalności zaopatrzeniowej
  3. Logistyczne kryteria oceny i wyboru dostawców oraz główne elementy oceny, zakupu i zarządzania transportem w działalności zaopatrzeniowej. Konflikty kosztów logistycznych w zaopatrzeniu, ich źródła i znaczenie
  4. Koszty logistyczne związane z zaopatrzeniem (zakupami) sposoby ujęcia kosztów, szacowanie kosztów w skali wybranego przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw
  5. Zastosowanie wybranych sposobów zarządzania zapasami w zaopatrzeniu i optymalizowania ich poziomu przegląd głównych metod składania zamówień uzupełniających do dostawcy
  6. Analiza i wyznaczanie momentu składania zamówień i czasu dostaw z punktu widzenia firmy i łańcucha dostaw
  7. Analiza i ocena kupowanych materiałów ze względu na ryzyko w zaopatrzeniu i wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa

Podsumowanie


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.