Logo

Szkolenie: Współpraca z pracodawcami – jak zostać profesjonalnym doradcą klienta instytucjonalnego

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 380,00zł(467,40zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Inne

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest dla kluczowych pracowników PUP : pośredników pracy, doradców zawodowych

Szkolenie prowadzi

Wieloletni pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia związany z realizacją usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego. Doświadczony wykładowca akademicki w zakresie przygotowania i przedstawienia studentom treści dydaktycznych z tematyki: metodyki poradnictwa zawodowego, pedagogiki pracy, teorii doskonalenia zawodowego, elementów marketingu i promocji oraz profesjonalnego wykonywania zadań na stanowisku pośrednika pracy- warsztat pośrednika pracy. Wysoko oceniany trener licznych szkoleń.

Cele i korzyści ze szkolenia

  • doskonalenie umiejętności w zakresie realizacji usługi pośrednictwa pracy w obszarach związanych z kompleksową i profesjonalną obsługą pracodawców
  • poznanie zasad wykorzystania komunikacji interpersonalnej i negocjacji w pośrednictwie pracy
  • zapoznanie uczestników z planowanymi zmianami w ustawie o promocji zatrudnienia (), dotyczącymi obsługi klienta instytucjonalnego

Tematyka

NAWIĄZYWANIE PROFESJONALNEGO KONTAKTU Z PRACODAWCAMI: źródła informacji o pracodawcach, sposoby pozyskiwania pracodawców, etapy procesu współpracy z pracodawcą

METODY REKRUTACJI I SELEKCJI: rekrutacja definicja i rodzaje, metody rekrutacji, czym jest selekcja i kiedy się ją stosuje

OMÓWIENIE AKTUALNYCH STANDARDÓW I WARUNKÓW PROWADZENIA USŁUG W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY DLA PRACODAWCÓW: druki wykorzystywane w pośrednictwie pracy - druk krajowej oferty pracy, karta pracodawcy krajowego, skierowania do pracy, dokumentowanie giełd pracy, targów pracy, skierowania na targi pracy, postępowanie z krajową ofertą pracy. Zasady przyjmowania ofert pracy, utrzymywania i podejmowania kontaktów z pracodawcami, właściwe upowszechnianie pośrednictwa pracy- marketing usług świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia

DORADCA KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO W ASPEKCIE PLANOWANYCH ZMIAN W USTAWIE O PROMOCJI ZATRUDNIENIA () : propozycje zmian ustawowych, rola klienta instytucjonalnego

WSPÓŁPRACA POMIĘDZY KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY: obszary współpracy, elementy współpracy.


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.