Logo

Szkolenie: Wydatki strukturalne

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 340,00zł(418,20zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Finanse

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

udział w szkoleniu,
lunch,
materiały szkoleniowe,
certyfikat ukończenia szkolenia,
serwis kawowy

Cele i korzyści ze szkolenia

Poznanie podstaw prawnych w zakresie wydatków strukturalnych oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków w zakresie wydatków struktu ralnych.

Szkolenie prowadzi

Jeden z pierwszych audytorów wewnętrznych w Polsce posiadający zaświadczenie Ministerstwa Finansów. Audytor z 16-letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu kontroli finansowych, w tym od 1995 r. w Urzędzie Miasta Lublin. Zakwalifikowany do grona 30 osób w Polsce przygotowywanych przez Ministerstwo Finansów do wykonywania szkoleń jako Trener audytu. Członek międzynarodowego Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Posiada uprawnienia i doświadczenie w przeprowadzaniu audytów zewnętrznych projektów dofinansowywanych ze środków europejskich. Wykładowca przedmiotów kontroli i audytu wewnętrznego na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz wykładowca na szkoleniach organizowanych przez różne instytucje szkoleniowe.

Tematyka

  1. Podstawy prawne dotyczące wydatków strukturalnych.
  2. Klasyfikacja wydatków strukturalnych: obszary tematyczne i kody wydatków strukturalnych.
  3. Jednostki sporządzające sprawozdania Rb-WSa.
  4. Zasady ewidencji wydatków strukturalnych.
  5. Sprawozdania Rb WSa.: jednostkowe i zbiorcze


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.