Logo

Szkolenie: Wykrywanie i zwalczanie oszustw, nadużyć finansowych i korupcji

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 490,00zł(602,70zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Finanse

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia oraz w przypadku kursów -

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE NABYTE UMIEJĘTNOŚCI

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Audytorzy, kontrolerzy i kierownicy każdego szczebla instytucji państwowych i samorządowych

Szkolenie prowadzi

trener/audytor wewnętrzny - jeden z pierwszych audytorów wewnętrznych w Polsce posiadający zaświadczenie Ministerstwa Finansów. Audytor z 16-letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu kontroli finansowych, w tym od 1995 r. w Urzędzie Miasta Lublin. Zakwalifikowany do grona 30 osób w Polsce przygotowywanych przez Ministerstwo Finansów do wykonywania szkoleń jako Trener audytu. Członek międzynarodowego Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Posiada uprawnienia i doświadczenie w przeprowadzaniu audytów zewnętrznych projektów dofinansowywanych ze środków europejskich. Wykładowca na uczelni wyższej przedmiotów z zakresu kontroli i audytu wewnętrznego oraz wykładowca na szkoleniach organizowanych przez różne instytucje szkoleniowe, w tym z tematyki zwalczania oszustw i nadużyć finansowych.

Cele i korzyści ze szkolenia

celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy w zakresie zasad podejmowania skutecznych działań mających na celu zapobieganie występowania nadużyć finansowych i korupcji. Uczestnicy szkolenia powinni zapoznać się z technikami i metodami kontroli/audytu w celu identyfikowania zachowań mogących prowadzić do wystąpienia nadużyć oraz przeciwdziałania i zwalczania symptomów ich wystąpienia jak i zapewnienia odpowiedniego poziomu zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych.

Tematyka

1. Ustawowe pojęcia i terminy związane ze zwalczaniem oszustw i nadużyć finansowych.

2. Przepisy i wymogi unijne z zakresie polityki zwalczania oszustw i nadużyć finansowych:

3. Uregulowania polskie w zakresie zapobiegania i wykrywania oszustw.

4. Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 20142020.

5. Instytucje zobowiazane do zwalczania oszustw i nadużyć finansowych.

6. Charakterystyka najczęściej identyfikowanych nadużyć finansowych w wykorzystaniu środków unijnych (definicje (z przykładami):

7. Zapobieganie wystąpieniu nadużyć finansowych:

8. Analiza ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych:

9. Sygnały ostrzegawcze nadużyć finansowych.

10. Zasady zgłaszania i raportowania o nieprawidłowościach i nadużyciach.

11. Zasady odpowiedzialności w zakresie oszustw i nadużyć finansowych.

12. Inne poradniki i wskazówki.

13. Przykłady sygnałów ostrzegawczych w zakresie zamówień publicznych oraz rekomendacje OLAF i CBA.

14. Dyskusja.


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.