Logo

Szkolenie: Wynagrodzenie pracowników samorządowych - rozliczenia z US, ZUS, delegacji, szkoleń

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 634,00zł(779,82zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Księgowość, kadry, płace

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Adresatami szkolenia są: kadra kierownicza, pracownicy działów kadr, personalnych, pracownicy
działów prawno-organizacyjnych.

Szkolenie prowadzi

Doktor nauk prawnych, znakomity praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie jako wykładowca licznych szkoleń z zakreu prawa, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wykładowca WSPiA w Lublinie

Cele i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzenia pracowników samorządowych, rozliczenia z US, ZUS, rozliczenia delegacji, szkoleń.
Szkolenie zostanie zrealizowane po przez przedstawienie praktycznych aspektów stosowania prawa i ubezpieczeń społecznych w oparciu również o aktualne orzecznictwo sądowe, przede wszystkim Sądu Najwyższego.

Tematyka

1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy pracowników samorządowych oraz Rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2009 Nr 50, poz. 398)
2. Zasady obliczania niektórych składników wynagrodzenia
3. Dokumentacja wynagrodzeń
4. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
5. Zasady rozliczania wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych - umowa dzieło i umowa zlecenia
6. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznoprawnych
7. Świadczenia społeczne i socjalne przysługujące pracownikom oraz zasady ich wypłaty i ewidencji
8. Sankcje dla pracodawcy za nieprzestrzeganie przepisów o wynagrodzeniu


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.