Logo

Szkolenie: Wynagrodzenie za pracę

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 270,00zł(332,10zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Księgowość, kadry, płace

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Pracownicy działów kadr i płac, osoby zajmujące się rozliczaniem wynagrodzeń w firmie, pracodawcy.

Cele i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi usta-
lenia wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników. Ponadto uczestnik doskonali swoje umiejętności
w praktycznym zastosowaniu przepisów poprzez zastosowanie omawianych zagadnień do przypadków
wyliczania wynagrodzeń.

Tematyka

1. Systemy wynagradzania - zagadnienia ogólne
Termin, częstotliwość i miejsce wypłaty wynagrodzenia.
Instytucja premii i nagrody - podstawowe różnice.
W jakich składnikach wynagrodzenia uwzględniamy premie i nagrody, a w jakich nie?
Kiedy i z jakich przyczyn można różnicować wynagrodzenia pracowników?

2. Minimalne wynagrodzenie za pracę
Minimalne wynagrodzenie za pracę - podstawy prawne.
Jakie jest minimalne wynagrodzenie w pierwszym roku pracy?
Jakie wynagrodzenie minimalne przysługuje niepełnoetatowcowi?
Kiedy i w jaki sposób należy wypłacić wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia?
Jakie składniki wynagrodzenia wliczyć należy do minimalnego wynagrodzenia za pracę?
Kiedy wynagrodzenie zasadnicze może być niższe od minimalnego?
Jak prawidłowo ustalić kwotę wyrównania do wynagrodzenia minimalnego?

3. Wynagrodzenie za dodatkową pracę
Jak ustalić wynagrodzenie za godziny nadliczbowe dobowe i średniotygodniowe?
W jaki sposób obliczyć wynagrodzenie, a w jaki - dodatek za pracę nadliczbową?
Czy do wynagrodzenia za nadgodziny wlicza się premie i nagrody?
Jak prawidłowo wypłacać wynagrodzenie przy oddawaniu czasu wolnego za nadgodziny?
Jak ustalić wynagrodzenie za prace w sobotę niezrekompensowaną dniem wolnym?
Ile i jakich dodatków należy wypłacić za pracę w sobotę?
Jak zrekompensować finansowo pracę w niedzielę?
Jak zrekompensować przestój?
Kiedy za przestój należy się wynagrodzenia a kiedy nie?
Czy można polecić odpracowanie przestoju?
Jak prawidłowo należy zrekompensować dyżur pracowniczy?
Kiedy za dyżur płacimy jak za pracę?

4. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop
Jakie składniki wliczamy do średniej urlopowej?
Kiedy urlop nie ma wpływu na wynagrodzenie pracownika?
W jaki sposób prawidłowo naliczyć wynagrodzenie urlopowe?
Jak postąpić z wynagrodzeniem urlopowym, gdy pracownik miał długą przerwę w pracy w postaci choroby, urlopu wychowawczego itp.?
Jak traktować stałe i zmienne składniki w wynagrodzeniu urlopowym?
Jakie są różnice pomiędzy obliczaniem wynagrodzenie i ekwiwalentu urlopowego.
Jaki jest współczynnik do ekwiwalentu dla niepełnoetatowców i pracowników pracujących w obniżonych normach czasu pracy?
Kiedy premie i nagrody wliczamy do wynagrodzenia i ekwiwalentu urlopowego?
Jak praca w nadgodzinach wpływa na wysokość wynagrodzenia i ekwiwalentu urlopowego?

5. Wynagrodzenie za przepracowana część miesiąca
Jak ustalić wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca?
Jak ustalić wynagrodzenie za pracę, gdy pracownik nie przepracował części miesiąca w związku z chorobą?
Jak ustalić wynagrodzenie za pracę, gdy pracownik nie przepracował części miesiąca w związku z przyczyną inną niż choroba?

6. Inne składniki wynagrodzenia
Odprawa emerytalno-rentowa - kiedy i w jakiej wysokości przysługuje oraz jak ją obliczyć?
Odprawa pośmiertna - komu się należy i jak ustalić jej wysokość?
Odprawa ekonomiczna - kiedy pracodawca ma obowiązek ją wypłacić i od czego zależy jej wysokość?
Jak ustalić wynagrodzenie za czas płatnych zwolnień od pracy?


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.