Logo

Szkolenie: Wystąpienia publiczne dla księży - sztuka przemawiania

Dostępne terminy i lokalizacje

 • Miejsce: Lublin

  Data: 19 Sty 2018/Pt

  Zapisy: Prosimy o kontakt telefoniczny

  Zakw. wliczone w cenę: Nie

Cena: 308,94zł(380,00zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Umiejętności osobiste

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu/ autorskich warsztatach,
- konsultacje indywidualne,
- materiały szkoleniowe,
- lunch,
- serwis kawowy,
- zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie prowadzi

Trener prowadzący szkolenie, uczył sztuki przemawiania i prezentacji Ambasadora Kataru prezydentów i burmistrzów miast, marszałka Sejmu, parlamentarzystów, a nawet rzecznika prasowego Kościoła i księży. Prowadził kursy w Instytucie Pastoralnym w Akademii Chrześcijańsko Teologicznej w Warszawie.

Maurycy Seweryn - Wykładowca Autoprezentacji i wystąpień publicznych w Studium Podyplomowym i na dziennych studiach Dziennikarstwo i PR w WSH w Radomiu. Wykładowca Komunikacji społecznej i interpersonalnej w WSBiO i w WSFiZ w Warszawie. Szkoleniowiec z mowy ciała polityków, dyplomatów, urzędników, wykładowców, a nawet księży.
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW i stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Katedrze Zarządzania WSPiZ im. Leona Koźmińskiego. Absolwent Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej oraz Studium Stosunków Międzynarodowych IPB. Ukończył Szkołę Liderów Społecznych i Politycznych Fundacji Schumana.
Doświadczenie w komunikacji i kreowaniu wizerunku zdobywa od 1995. Przez 4 lata był rzecznikiem prasowym Polskiego Związku Działkowców, rzecznikiem organizacji społecznych, pracownikiem Centrum Informacyjnego Rządu i sekretariatu MSWiA. Był PR Managerem SEKA S.A. oraz największego show motoryzacyjnego Polsce RAGE RACE. Były wiceburmistrz Dzielnicy Ochota w Warszawie. Trzykrotnie wybrany radnym. Prowadził biuro prasowe Kandydata na Prezydenta Warszawy Marka Borowskiego. Założyciel Warszawskiej Grupy Doradców PR.

Korzyści

Korzyści dla uczestników to:
- Przypomnienie, nauczenie i przećwiczenie różnych stylów przemawiania.
- Opracowanie, poprawienie, doprecyzowanie własnej mowy ciała, w tym gestykulacji do wielu typów wystąpień publicznych od spotkania i negocjacji z parafianami po kazania motywujące do działania.
- Przećwiczenie umiejętności prezentowania w innych miejscach niż Świątynia.
- Opanowanie sztuki odczytywania mowy ciała partnerów społecznych i ich nastawienia.
- Nabycie umiejętności prezentacji przed kamerą np. podczas nagrań dla telewizji i nagrań prywatnych dla wiernych.

Tematyka

Do szkolenia używana jest kamera. Trener rejestruje wystąpienia publiczne a następnie wspólnie z uczestnikami analizuje błędy mówców. Ćwiczenie obejmuje również nagranie dla mediów.


Zasady tworzenia spójnego przekazu podczas kazania i wystąpienia publicznego. Warsztaty z kamerą.

 • Ustalenie stylu i umiejętności 10-minutowe nagranie i jego analiza.
 • Rodzaje mówców i najczęściej popełniane błędy przez księży.
 • Budowa wizerunku poza słowami - przestrzeń, władza, status, symbolika.

Przygotowanie się do przemówienia

 • Dobór stylu, parametrów głosu, technik przyciągania uwagi, zakotwiczenia treści u odbiorców.
 • Strategia przemówienia, czyli jak je ułożyć w całość. Sprawdzone techniki aktywizacji uwagi wiernych.
 • Wybór miejsca wystąpienia. Przemówienia na podwyższeniu i w otwartej przestrzeni wyjście do wiernych.
 • Warsztaty: Pierwsze 3 minuty przemówienia.

Jak opanować tremę przed wystąpieniem

 • Po czym publiczność poznaje tremę.
 • Zakłócenie ruchu podczas przemówienia.
 • Zakłócenia mowy podczas przemówienia.
 • Strach i trema - techniki zmniejszania napięcia.
 • Tricki dobrego mówcy

Przemawianie podczas imprez masowych

 • Różnice w przemawianiu w Świątyni a na otwartej przestrzeni.
 • Zasady przemawiania na scenie, podczas koncertu, imprezy charytatywnej, spotkania w szkole.
 • Styl gestykulacji.

Operowanie głosem

 • Ustalenie kompetencji komunikacyjnych zmiana przemawiania w stylu tzw. Kaznodziei
 • Ćwiczenia przed wystąpieniem publicznym
 • Tempo mówienia i inne walory głosu ich wykorzystanie do skutecznego przemawiania
 • Mikrofon narzędzie pracy mówcy

Mowa ciała mówcy

 • Gestykulacja podczas przemówienia.
 • Styl gestykulacji a motywowanie przemówieniem.
 • Gesty pewności siebie.
 • Gesty uzupełniające słowa.
 • Postawa ciała dobrego mówcy
 • Emocje mówcy w ruchach ciała kinezyka.
 • Kontakt wzrokowy z małym i dużym audytorium.
 • Poruszanie się w przestrzeni przemówienia.

Mowa ciała odbiorców

 • Co oni myślą, gdy wygłaszam kazanie lub przemawiam?
 • Przemówienie to proces jak z monologu zrobić dialog bez przerywania przemówienia.
 • Mowa ciała uczestników narad, spotkań, konsultacji z parafianami.

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.

Kalendarz szkoleń