Logo

Szkolenie: Wystąpienia publiczne i prezentacja biznesowa - warsztaty z kamerą

Dostępne terminy i lokalizacje

 • Miejsce: Lublin

  Data: 22 Mar 2018/Cz - 23 Mar 2018/Pt

  Zapisy: Prosimy o kontakt telefoniczny

  Zakw. wliczone w cenę: Nie

Cena: 600,00zł(738,00zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Inne

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • obiad,
 • konsultacje indywidualne,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do wyższej kadry i managerów firm.

Szkolenie prowadzi

Maurycy Seweryn Wykładowca Warsztatów managerskich i Autoprezentacji i wystąpień publicznych w Studium Podyplomowym oraz Komunikacji społecznej na kierunku Dziennikarstwo i PR w Wyższej Szkole Handlowej. Wykładowca Komunikacji społecznej w WSBiO i WSZiF w Warszawie. W 2012 roku przeprowadził badania na temat różnic w postrzeganiu elementów komunikacji werbalnej i niewerbalnej przez Polaków. Komentuje mowę ciała i komunikację społeczną dla TVN Fakty, Polskiego Radio i dziennika.pl.

Od 5 lat prowadzi firmę - Warszawską Grupę Doradców PR .Wcześniej był dyrektorem ds. sprzedaży w Ricco Sp. z o.o., kierownikiem ds. kluczowych klientów w SEKA S.A., kierownikiem projektu w Raabe Verlags Polska oraz dyrektorem ds. komunikacji w TIS TROSKA.

Ma doświadczenie w odniesieniu do klientów z administracji publicznej, ponieważ był wiceburmistrzem i trzykrotnie radnym. Prowadził też biuro prasowe byłego marszałka Sejmu RP Pana Marka Borowskiego. Był rzecznikiem prasowym Polskiego Związku Działkowców, pracownikiem Centrum Informacyjnego Rządu i sekretariatu MSWiA.

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW i stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Katedrze Zarządzania WSPiZ im. Leona Koźmińskiego. Absolwent Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej oraz Studium Stosunków Międzynarodowych IPB. Ukończył Szkołę Liderów Społecznych i Politycznych Fundacji Schumana.

Cele i korzyści ze szkolenia

 • podniesienie umiejętności przemawiania i prezentowania biznesowego z wykorzystaniem PowerPoint
 • wyeliminowanie strachu przed wystąpieniem publicznym
 • opanowanie sztuki ciekawego i skutecznego prezentowania
 • sprawdzenie umiejętności przemawiania,
 • przygotowanie się do występowania przed kamerą telewizyjną, w mediach firmowych.

Tematyka

BLOK I

WIZERUNEK prezentera

Dopasowanie autoprezentacji i stylu wystąpień publicznych do odbiorców.

 • Jak obecnie mnie widzą? Analiza przygotowana przez trenera na bazie dostępnych w sieci materiałów.
 • Budzenie sympatii niewerbalny kod otwartości i szczerości.
 • Wywieranie wrażenia i niewerbalne wpływanie na audytorium. Jak odbierane są elementy komunikacji niewerbalnej:

- garderoba, w tym buty i krawat wpływanie kolorem i stylem na wizerunek.

- kontakt wzrokowy i rodzaje patrzenia,

- oprawa oczu,

- ułożenie głowy,

- uśmiech i inne mimiki twarzy,

- karnacja,

- kolor, fryzura i długość włosów,

- dłonie, w tym barwa, kształt i długość paznokci

- sylwetka, postawa, wzrost i ich wpływ na odbiór przez innych ludzi

BLOK II - WRAŻENIE

Sposób zachowania podczas prezentacji i wystąpienia

Blok pokazuje krok po kroku, jak można zbudować wrażenie od wejścia do zejścia ze sceny. Jak wpływać na wizerunek dzięki:

- krokom i stylowi wejścia do auli

- dobraniu stylu podawania dłoni na powitanie i innym formom dotyku z publicznością

- wykorzystanie odległości z publicznością

- zajęciu odpowiedniego miejsca w sali lub auli przez nas i przez innych uczestników

- doborowi ustawienie stołów i innych elementów wyposażenia (znaczenie i odbiór różnego wyposażenia podczas prezentacji)

- wykorzystanie kolorów, światła i zapachów,

- sposobu siadania, ułożenia dłoni, tułowia i nóg.

BLOK III - PRZEMÓWIENIE

Mowa ciała mówcy.

Będą pamiętać jak wyglądasz i jak mówisz, i tylko trochę to, co mówisz. Aż 93 procent oceny rozmowy i przemówienia to komunikacja niewerbalna, w tym mowa ciała. W tym bloku uczestnicy dowiedzą się jak pokazać pewność siebie i jak stworzyć wrażenie doskonałego mówcy. Nauczą się też sygnałów, które zdradzają stres, kłamstwo, niepewność, zdradę, manipulację.

 • Sygnały niepewności.
 • Sygnały kłamstwa.
 • Sygnały stresu.
 • Gesty pewności siebie.
 • Gesty uzupełniające słowa.
 • Gestykulacja podczas przemówienia i rozmowy.
 • Styl gestykulacji a motywowanie przemówieniem.
 • Emocje mówcy w ruchach ciała kinezyka.

Mowa niewerbalna audytorium.

 • Co oni myślą, gdy przemawiam?
 • Wystąpienie to proces jak z monologu zrobić dialog.

Każdy się stresuje. W tym bloku uczestnicy dowiedzą się, jak opanować lub ukryć tremę.

 • Po czym publiczność poznaje tremę.
 • Zakłócenie ruchu i motoryki podczas przemówienia:

- drżenie dłoni i głosu.

- suchość w ustach.

- Kontrolowanie mięśni drżenia lub nadmiernego spięcia.

 • Zakłócenia mowy podczas przemówienia.
 • Strach i trema - techniki zmniejszania napięcia.
 • Tricki dobrego prezentera.

BLOK IV Magia głosu i słów

Magia głosu

 • Ustalenie kompetencji komunikacyjnych w oparciu o jakość głosu.
 • Ćwiczenia przed wystąpieniem publicznym.
 • Prawidłowa emisja głosu.
 • Tempo mówienia i inne walory głosu ich wykorzystanie do skutecznego przemawiania.
 • Głos perswazyjny praca nad barwą głosu i jego siłą, modulacją, artykulacją i akcentem.
 • Sztuka władania pauzą jako narzędzie oddziaływania na słuchaczy.

Magia słów

 • Retoryka. Jak spowodować, aby słuchali i rozumieli o co mi chodzi? Zastosowanie w praktyce:

- pytania do audytorium.

- pozytywnego szoku i zainteresowania zaskakującą informacją.

- historii opisującej przeszłość lub przyszłość

- anegdoty

- cytatu i przykładu znanych ludzi, analogii, porównań i przenośni


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.

Kalendarz szkoleń