Logo

Szkolenie: Wywieranie wpływu w negocjacjach handlowych

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 1 820,00zł(2 238,60zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Sprzedaż, marketing

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu/ autorskich warsztatach,
- konsultacje indywidualne,
- materiały szkoleniowe,
- 3 noclegi i wyżywienie w hotelu o wysokim standardzie,
- serwis kawowy,
- imprezy towarzyszące (np: biesiada przy ognisku),
- karnet do auaparku,
- zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do: pracowników i managerów nowoczesnych firm, pracowników działów
sprzedaży i obsługi klienta, specjalistów biorących udział w negocjacjach handlowych.

Szkolenie prowadzi

Maurycy Seweryn - Wykładowca w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej. Stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Studium Doktoranckim Katedry Zarządzania Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Cele i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest zaprezentowanie najskuteczniejszych metod perswazji w życiu zawodowym i osobistym. Szkolenie ma nauczyć uczestników jak stosować komunikaty perswazyjne, z drugiej strony jak radzić sobie z nimi, gdy stosują je klienci i partnerzy biznesowi.

Tematyka

Blok I - Wprowadzenie

Negocjacje handlowe zrozumieć potrzeby drugiej strony

 • Wzorce percepcji partnerów negocjacyjnych oraz ich stylu negocjacji.
 • Typów negocjatorów, typy klientów.
 • Bariery komunikacyjne negocjatorów.

Jakim jestem negocjatorem wybór stylu negocjacji.

 • Określenie swoich mocnych i słabych stron.
 • Rozpoznanie rozmówcy jak wiedza o nas pomaga naszym przeciwnikom wywrzeć na nas wpływ.
 • Najczęstsze błędy perswazyjne popełniane przez nas w procesie komunikacji.
 • Jak nie poddać się kontroli trakcie rozmowy.
 • Umiejętność czytania między wierszami i aktywne słuchanie podstawa kontrolowanie przebiegu rozmowy.

Blok II Zrozumieć się bez słów wykorzystanie komunikacji niewerbalnej w negocjacjach i obrona przed manipulacją

Sposób zachowania podczas spotkań i negocjacji

 • Blok pokazuje krok po kroku, jak można zbudować wrażenie od wejścia do wyjścia ze spotkania. Jak wpływać na wizerunek dzięki:

- sposobowi pukania i otwierania drzwi

- krokom i stylowi wejścia do pokoju

- dobraniu stylu podawania dłoni na powitanie i innym formom dotyku

- wykorzystanie odległości między rozmówcami

- zajęciu odpowiedniego miejsca przy stole przez nas i przez innych uczestników spotkania

- doborowi ustawienie stołów i innych elementów wyposażenia (znaczenie i odbiór różnego wyposażenia)

- wykorzystanie kolorów, światła i zapachów,

- sposobu siadania, ułożenia dłoni, tułowia i nóg

- znaczenia czasu jako sygnału w relacjach międzyludzkich m.in. tego, jak odbierane jest zaproponowanie wody, soku, kawa lub herbaty

- wpływu dodatków konferencyjnych na relacje międzyludzkie, a nawet jak ułatwić a jak utrudnić mówienie takimi dodatkami

Mowa ciała na stojąco warsztaty z kamerą

 • Gesty pewności siebie.
 • Gesty uzupełniające słowa.
 • Sygnały niepewności.
 • Sygnały kłamstwa.
 • Sygnały stresu.
 • Sygnały wiarygodności.
 • Emocje w ruchach ciała.

Mowa ciała na siedząco podczas negocjacji

 • Ukrywanie prawdziwych emocji
 • Znaczenie konkretnych sposobów ułożenia dłoni na stole
 • Gesty otwartości i pozytywnego nastawienia
 • Gesty zainteresowania
 • Gesty blokady i wycofania postawy obronne
 • Jak odczytać ułożenie nóg
 • Ruchy stopami
 • Kontrolowanie mięśni drżenia lub nadmiernego spięcia.

Blok III wywieranie wpływu słowem i technikami negocjacji

Wywieranie wpływu a sztuka mówienia.

 • Zjednywanie innych do siebie - słowa klucze - jak przekonać tych na nie, aby byli na tak.
 • Słowa tabu, subjęzyk i konotacja języka niebezpieczeństwo w komunikacji werbalnej.
 • Umiejętność przekonywania i wywierania wpływu słowem na negocjatorów.
 • Zasady doboru argumentów a oddziaływanie na emocje w negocjacjach.

Magia głosu

 • Ustalenie kompetencji komunikacyjnych w oparciu o jakość głosu.
 • Prawidłowa emisja głosu a wpływanie na negocjatorów drugiej strony.
 • Tempo mówienia i inne walory głosu.
 • Głos perswazyjny praca nad barwą głosu i jego siłą, modulacją, artykulacją i akcentem.
 • Sztuka władania pauzą jako narzędzie oddziaływania na odbiorcę.

Język perswazji podczas przemówień:

 • Warunki skuteczności języka perswazji.
 • Magiczne słowa i ich działanie na audytorium
 • Uniwersalne zdania i formułki na każdą okazję od spotkania z mieszkańcami po wywiad w telewizji
 • Implikacje
 • Presupozycje

Główne narzędzia przekonywania

 • Generalizacje, kasowania, porównania jako sposób na pozyskanie przewagi strategicznej w rozmowie.
 • Metafory - budowanie obrazu sytuacyjnego i wywoływania potrzeby osiągnięcia pożądanej sytuacji. Sposoby używania metafor.
 • Dobór odpowiedniej metafory do typu rozmówcy.
 • Parafraza skuteczne używanie parafrazy.

Techniki wywierania wpływu:

 • Potęga sugestii oraz emocji w perswazji.
 • Skuteczne techniki wykorzystywane w trakcie negocjacji:

zasada autorytetu

reguła wzajemności

zasada kontrastu

zasada konsekwencji

reguła niedostępności

zasada lubienia

zasada dowodu społecznego


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.